Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje


2019.11.12, 17:45

Nabr na kurs na KRL przedウuソony do 25 listopada!
41.jpg

Wychodzアc naprzeciw proカbom i oczekiwaniom Polska Agencja ッeglugi Powietrznej podjウa decyzj o przedウuソeniu naboru na kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego. Aplikacje moソna przesyウa do 25 listopada 2019 roku.2019.11.12, 13:15

Aktualizacja systemu zarzアdzania ruchem lotniczym PAッP
pegasusupdate.jpg

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej dba o infrastruktur ウアcznoカci, nawigacji i dozorowania (ang. Communication, Navigation, Surveillance - CNS), wykorzystywanア przez sウuソby ruchu lotniczego i zaウogi statkw powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. PAッP zapewnia prawidウowe funkcjonowanie kluczowych systemw uczestniczアc w projektach badawczo-rozwojowych na rzecz innowacyjnych rozwiアza oraz modernizujアc urzアdzenia wykorzystywane obecnie. Niedawno zakoczyウ si proces udoskonalania systemu operacyjnego PEGASUS_21, z ktrego korzystajア kontrolerzy ruchu lotniczego i informatorzy Sウuソby Informacji Powietrznej PAッP.2019.11.06, 09:24

WebCAT uruchomiony w systemie PANDORA
PANSA_logo.jpg

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej uruchomiウa WebCAT – interfejs graficzny prezentujアcy aktualny i aktualizowany w czasie status wykorzystania polskiej przestrzeni powietrznej. Informacje dostarczane do systemu oparte sア na stworzonym przez PAッP narz鹽ziu Common Airspace Tool (CAT). Interfejs WebCAT dost麪ny jest juソ z poziomu przeglアdarki internetowej. Teraz zostaウ on takソe zaimplementowany w systemie zintegrowanych danych lotniczych PANDORA, wspierajアcym prac operacyjnア sウuソb ruchu lotniczego.2019.10.29, 07:47

Szkolenia PLX i ADQ dla dostawcw danych do produktw informacji lotniczej
PANSA_logo.jpg

PAッP zakoczyウa seri szkole z obsウugi oprogramowania PLanning eXtensions (PLX) w najnowszej wersji 2.8 dla dostawcw danych do produktw informacji lotniczej (m.in. AIP Polska, NOTAM, eTOD). Szkolenie dla 42 osb z krajowych portw lotniczych po raz pierwszy zostaウo przeprowadzone zdalnie w formie e-learningu przy wykorzystaniu wdraソanych w PAッP rozwiアza informatycznych Microsoft Teams.