Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

SESAR 2020 PJ10 CONTROLLER TOOLS AND TEAM ORGANISATION FOR THE PROVISION OF SEPARATION IN ATM

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.10-02a - Improved Performance in the Provision of Separation, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Subtle Navigational Factors, którego celem jest zbadanie możliwości stworzenia nowego lub rozwinięcia obecnych narzędzi wspierających KRL w realizacji zadań związanych z taktycznym zapewnianiem separacji wykorzystującego tzw. SNF (Subtle Navigational Factors). W ramach tego projektu planowane jest zbadanie i dokonanie oceny zasadności analizowania SNF (Subtle Navigational Factors) jako czynnika wpływającego na przewidywanie trajektorii i zapewnianie separacji w TMA, co będzie stanowił bazę do ewentualnych dalszych prac wytworzenia prototypu DST (Decision Supporting Tool) SNF zwiększającego bezpieczeństwo oraz świadomość sytuacyjną KRL. Obecne rozwiązania wspierające KRL w zadaniach zapewniania separacji nie adresują aspektów SNF.

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.10-05 - IFR RPAS Integration, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Studium integracji RPAS (UAV) z ruchem IFR, którego celem jest zbadanie możliwości bezpiecznej integracji RPAS z ruchem IFR w kontrolowanej przestrzeni powietrznej. W ramach tego projektu planowana jest walidacja V1 koncepcji wymagań technicznych i operacyjnych dla RPAS (Remotely Piloted Aircraft System).

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego "Horyzont 2020" w ramach umowy grantowej nr 734143.


Logotypy