Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.08.16, 12:54

Konsultacje Strategii Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła konsultacje pierwszej edycji Strategii Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski („Airspace Strategy for Poland”) – dokumentu przygotowanego przez Agencję wraz z Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Powietrznych (IATA) w listopadzie 2018 r.

Głównym założeniem prac jest stworzenie skonsolidowanego wkładu branży lotniczej dla Ministerstwa Infrastruktury, określającego kierunki rozwoju przestrzeni powietrznej oraz infrastruktury lotniczych urządzeń naziemnych. Dokument będzie aktualizowany i uzupełniany o dodatkowe elementy wypracowane w ramach szerokich konsultacji.

Przekazana do konsultacji licznym podmiotom branży lotniczej strategia zawiera m.in. plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i wynikające z nich istotne zmiany w strukturach przestrzeni powietrznej, a także kierunki rozwoju dotyczące FRA - Free Route Airspace, AUF-A - Advanced Flexible Use of Airspace, PBN - Performance Based Navigation. Ponadto dokument obejmuje kwestie związane z wpływem operacji lotniczych na środowisko naturalne, w szczególności w zakresie redukcji emisji hałasu poprzez optymalizację tras dolotowych / odlotowych z lotnisk oraz rozwój systemów zarządzania ruchem lotniczym, jaki Agencja prowadzi we współpracy z europejskimi partnerami.

W temacie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego strategia ma na celu wniesienie wkładu w przedmiotowe prace poprzez zrozumienie roli i zakresu potrzebnych zmian nie tylko w obszarze infrastruktury naziemnej, ale także tych dotyczących struktur przestrzeni powietrznej. Jednocześnie, dokument wskazuje na dużą wagę okresu bezpośrednio przed operacyjnym uruchomieniem CPK, który będzie kluczowy dla płynnego transferu ruchu lotniczego do nowo powstającego węzła przesiadkowego.

Zaproszenie do przystąpienia do konsultacji zostało wystosowane, między innymi, do: Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Polskich Linii Lotniczych LOT, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce – BARIP, Aeroklubu Polskiego oraz przedstawicieli polskich lotnisk regionalnych. Czas do złożenia propozycji i uwag do 30 września tego roku.

Dokument przeznaczony do konsultacji jest w następujących miejscach: 1 oraz 2.

Dokument będzie aktualizowany i uzupełniany o dodatkowe elementy wypracowane w ramach szerokich konsultacji. Po zakończeniu konsultacji dostępna będzie rozszerzona wersja dokumentu.
powrót