Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.10.10, 10:33

Baltic Regional LCIP Meeting

zdj

W dniach 1-3.10.2008r. we Wrocławiu odbyło się coroczne spotkanie Baltic Regional LCIP Meeting rozpoczynające okres prac nad nową edycją Local Convergence and Implementation Plan 2009-2013. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Stakeholders (ze strony Polski : PAŻP, ULC, SP) czterech krajów: Litwy, Łotwy, Estonii, Polski oraz reprezentanci Eurocontrol, m.in. osoby kontaktowe (CP) uczestniczących krajów.

Podczas trzydniowego spotkania omówiono zmiany w tegorocznej edycji ECIP Detailed Objective Description 2009-2013, tym samym wskazując na nowe cele i ich statuty. Omówiono inicjatywę Single European Sky, uwagę skupiając głównie na poszczególnych etapach realizacji ATM Master Plan. Większość czasu poświęcono na przedstawienie uczestnikom spotkania nowej formuły Planu LCIP Level 1 zawierającej średnioterminowe, ogólne plany ujednoliconych, europejskich działań podjętych w zakresie realizacji zadań wynikających z ECIP. Nowa edycja Planu LCIP, nad którą prace rozpoczęły się od regionalnego spotkania, rozszerzona została o rozdziały poświęcone SES oraz FUA (Flexible Use of Airspace), w których państwa raportować będą nt. stanu zaawansowania prac w powyższych obszarach. Uczestnicy spotkania w czasie indywidualnych prezentacji przedstawili charakterystykę wzrostu ruchu w ich regionie oraz zadania, które z powodzeniem udało im się zrealizować w mijającym okresie, jak i priorytetowe plany na najbliższe lata.
Kontynuację prac nad LCIP stanowić będzie rozpoczęcie cyklu spotkań uzgodnieniowych wewnątrz państw członkowskich ECAC.
powrót