Mapa stref, w których organizacja pokazów z użyciem światła podlega ograniczeniom
Kliknij wewnątrz strefy, aby sprawdzić rodzaj ograniczeń.
Informujemy, że pokazy z użyciem światła / reflektorów / laserów poza zaznaczonymi na tej mapie strefami nie wymagają zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i zgłoszenia takie nie będą rozpatrywane przez PAŻP. Może być jednak wymagane uzyskanie zgód od innych instytucji.