Logo PAŻP
GNSS
A A A      
 
Kontakt    

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Logo CEF


Wdrożenie instrumentalnych procedur podejścia do lądowania opartych o nawigację satelitarną w Polsce

4 kwietnia 2013 roku - po uzyskaniu stosownych zgód Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zostały wdrożone operacyjnie pierwsze instrumentalne procedury podejścia do lądowania RNAV GNSS do minimów LNAV oparte o nawigację satelitarną (sensor GNSS wspomagany ABAS).

W ramach tego wdrożenia, w AIP Polska (zmianą AIRAC AMDT 135) zostały opublikowane nowe procedury podejścia do lądowania NPA RNAV GNSS dla dziesięciu lotnisk kontrolowanych w FIR EPWW: Bydgoszcz/Szwederowo, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Kraków/Balice, Katowice/Pyrzowice, Lublin, Poznań/Ławica, Rzeszów/Jasionka, Warszawa im. Chopina, Wrocław/Strachowice oraz Zielona Góra/Babimost.

Wszystkie wyżej wymienione procedury za wyjątkiem dwóch lotnisk zostały wdrożone jednocześnie, natomiast procedury dla lotnisk Kraków/Balice oraz Katowice/Pyrzowice zostały dopuszczone do użytkowania operacyjnego w okresie późniejszym tj. 16 kwietnia 2013 roku. W przypadku lotniska Rzeszów/Jasionka wdrożenie operacyjne nastąpiło 31 maja 2013 ze względu na remont drogi startowej.

Obecnie, z nielicznymi wyjątkami, wdrożone są procedury RNAV GNSS do minimów LNAV na wszystkich lotniskach z instrumentalną drogą startową w FIR Warszawa. Wspomniane tu nieliczne wyjątki wynikają generalnie z przyczyn operacyjnych (np. RWY 06 EPZG).

Publikacja dwudziestu kilku procedur podejścia do lądowania NPA RNAV (GNSS) to pierwszy etap projektu wdrażania podejść zgodnych z obowiązującą koncepcją PBN (Performance Based Navigation) w specyfikacji nawigacyjnej RNP APCH na polskich lotniskach; następnym etapem jest opracowanie i wdrożenie procedur podejścia do lądowania dla wszystkich lotnisk kontrolowanych w FIR Warszawa z prowadzeniem pionowym (tzw. procedury APV – Approach with Vertical Guidance). Podejścia APV obejmują dwa rodzaje podejścia z różnym prowadzeniem pionowym w segmencie końcowego podejścia: pierwsze - z tzw. „sensorem barometrycznym” (APV BARO/VNAV), gdzie powadzenie w pionie jest zapewniane przez sprzężony z FMS wysokościomierz barometryczny (minima takiej procedury posiadają oznaczenie LNAV/VNAV) oraz drugie - podejścia GNSS wspomagane SBAS (EGNOS) (APV SBAS) gdzie prowadzenie w pionie jest zapewniane przez system satelitarny (minima takiej procedury posiadają oznaczenie LPV).

W ramach tego drugiego etapu rozpoczętego dnia 13.04.2014 Suplementem do AIP (16/14) opublikowano testowe procedury APV BARO-VNAV oraz APV SBAS dla lotniska Katowice/Pyrzowice. Po przeprowadzeniu ich oceny i potwierdzeniu możliwości bezpiecznego wykonywania lotów w oparciu o te procedury, uzyskano zgodę na wdrożenie do stosowania operacyjnego tych podejść z dniem 13.listopada 2014r. W tym etapie kluczową rolę odegrała współpraca PAŻP z Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. W ramach tej współpracy wykonana została walidacja lotnicza procedur APV BARO-VNAV i APV SBAS na samolocie OKL przez wspólną załogę składającą się zarówno z personelu OKL i PAŻP.

Do chwili obecnej wdrożono procedury APV BARO/VNAV i APV SBAS dla lotniska w Gdańsku, na nową drogę startową w Katowicach/Pyrzowicach, w Krakowie/Balicach oraz dla RWY 27 dla RZESZOW/Jasionka.

Dodatkowym niezbędnym elementem wykorzystania nawigacji GNSS wspomaganej SBAS oraz wdrożenia procedur podejścia typu APV SBAS jest zawarta dnia 28 lutego 2013 roku przez PAŻP  umowa o współpracy z European Satellite Service Provider. Porozumienie „EGNOS Working Agreement” otworzyło drogę do wdrożenia na polskich lotniskach i w polskiej przestrzeni powietrznej procedur opartych o nawigację satelitarną GNSS wspomaganą SBAS (EGNOS) z dokładnością APV-I, a w niedalekiej przyszłości z dokładnością APV II, często nazywaną również CAT I – co wskazuje na uzyskiwanie dokładności nawigacji porównywalnej z systemem ILS w kategorii I.

ESSP to instytucja wyznaczona przez UE do zapewniania usług żeglugi powietrznej opartych o techniki satelitarne. Zawarte porozumienie pozwoli PAŹP na bardziej dokładne modyfikacje ogłaszanych nowych, opartych o nawigacje satelitarną instrumentalnych procedur podejścia do lądowania na wymienionych powyżej polskich lotniskach kontrolowanych.

Podpisanie porozumienia „EGNOS Working Agreement” wpisuje się w logiczny ciąg prac prowadzonych w ramach projektów „HEDGE, APV Mielec” w ramach których 14 i 15 marca 2011 roku na lotniskach w Katowicach/Pyrzowicach oraz Mielcu wykonano loty eksperymentalne i podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym APV-I (LPV).

W dalszych etapach planuje się wdrażanie procedur lotu precyzyjnych opartych o system GBAS – co wymagać będzie inwestycji w lotniskową infrastrukturę naziemną GBAS oraz wspomnianych wyżej podejść APV z dokładnością CAT I.