Logo PAŻP
Konsultacje społeczne
A A A      
 
Kontakt    

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Logo CEF


Konsultacje zmian


Proces formalnych konsultacji społecznych

Po opracowaniu wstępnego projektu zmian PAŻP przeprowadza konsultacje społeczne w zakresie planowanych do wdrożenia zmian według następującej procedury:

  1. W niniejszej zakładce PAŻP zamieszcza informację na temat proponowanego projektu, zawierającą: opis zmiany wraz z uzasadnieniem oraz zobrazowaniem graficznym, planowany termin wdrożenia zmiany;
  2. użytkownicy przestrzeni powietrznej mają 30 dni na zapoznanie się z przedmiotowym projektem zmian oraz na przesłanie do PAŻP komentarzy/uwag w zakresie planowanego do wdrożenia projektu. Każdej propozycji zmian przypisany będzie okres przeznaczony na konsultacje społeczne. W przypadku znaczących propozycji zmian PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu;
  3. w celu przesłania uwag należy wypełnić przypisany dla każdego projektu "Formularz konsultacyjny proponowanych zmian" a następnie przesłać go na adres asm1@pansa.pl lub na nr faksu +48-22-574-5729;
  4. po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadza analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. Po zakończeniu prac nad projektem PAŻP publikuje na stronie podsumowanie konsultacji, zawierające:
    • przesłane przez użytkowników uwagi do projektu wraz z komentarzami PAŻP ustosunkowującymi się do otrzymanych zgłoszeń, w tym z informacją, czy wnioskowana zmiana/uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji projektu;
    • pakiet informacji zawierający ostateczny projekt zmian wraz zplanowanym terminem implementacji.


Lista projektów do konsultacji

Projekty trwające
Nr Propozycja zmian Termin konsultacji Formularz konsultacyjny Planowany termin
Aktualnie brak prowadzonych konsultacji.

Projekty zakończone
Nr Propozycja zmian Termin konsultacji Wyniki konsultacji Ostateczny projekt zmian
1. Projekt wprowadzenia strefy TRA321 w rejonie Dęblina
18.04.2018 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 19.07.2018
2. Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów oraz zmiany w trasach i punktach VFR
17.01.2018 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
3. Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW (Zmiana MATZ na MCTR/MTMA)
17.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
4. Projekt wprowadzenia stałej strefy TRA na potrzeby lotów BVLOS w rejonie Okuniewa k. Warszawy
26.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
5. Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155
3.12.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
6. Projekt wprowadzenia strefy TRA na potrzeby realizacji szkoleń lotniczych w Nowym Mieście nad Pilicą
17.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
7. Zmiana granic poziomych ATZ EPPT oraz TRA 33
20.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
8. Modyfikacja granic poziomych CTR EPKK
19.11.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
9. Reorganizacja strefy TSA 02
14.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
10. Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR: EPGD, EPKK, EPKT, EPPO, EPRZ, EPWR, EPSC
3.12.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
11. Wprowadzenie/modyfikacja struktur przestrzeni powietrznej w okolicach lotnisk EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR i lądowiska Bezmiechowa dla zabezpieczenia lotów falowych
26.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
12. Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW
19.11.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
13. Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu TMA Poznań North A, ATZ EPPK, TSA 08
19.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
14. Podwyższenie ATZ EPRA do 5500ft AMSL
19.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
15. Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)
31.10.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
16. Projekt wprowadzenia stref obowiązkowej łącznoœci wokół lotnisk EPBY / EPLB / EPLL / EPSC / EPZG / EPSY
5.10.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 04.01.2018
17. Projekt wprowadzenia trasy MRT dla lotniska Łęczyca (EPLY)
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
18. Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych (TRA) na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
19. Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin
06.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
20. Projekt modyfikacji granic TMA EPRZ
12.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
21. Wprowadzenie strefy tymczasowo wydzielonej w okolicach Białej Podlaskiej, Dęblina, Lublina, Siedlec dla zabezpieczenia lotów wojskowych na wysokim pułapie lotu
04.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
22. Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Lublin
25.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
23. Projekt zmian strefy TRA 03 na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych
25.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
24. Projekt modyfikacji granic poziomych CTR EPKK i CTR EPKT
20.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
25. Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Stalowej Woli
17.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
26. Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Olsztyn - Mazury
15.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
27. Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Zielonej Góry
14.11.2016 Konsultacje zakończone Projekt anulowany Projekt anulowany
28. Projekt wprowadzenia strefy TRA dla Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
29. Projekt zmiany granic pionowych strefy TRA 63
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
30. Projekt zmiany granic poziomych stref TRA 100 - TRA 130
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
31. Projekt wprowadzenia strefy TRA 151 dedykowanej lotom RPA wykonywanym poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)
14.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
32. Projekt zmiany granic poziomych stref ATZ EPKE oraz TRA62
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
33. Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie TMA Poznań.
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Termin zmieniony - IV kw. 2016.
34. Projekt zmiany granic ATZ Olsztyn/Dajtki oraz TRA 13.
01.07.2015
Konsultacje zakończone
projekt zawieszony.
35. Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE).
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
36. Projekt korekty granic istniejących ATZ, wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW.
07.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
37. Projekt wprowadzenia stref TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w przestrzeni niekontrolowanej - SG
07.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
38. Projekt zmiany granic CTR i TMA Łódź
16.11.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
39. Projekt wprowadzenia stref TRA dedykowanych lotom RPA BVLOS
16.11.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
40. Projekt zmiany granic ATZ EPSY lotniska Olsztyn - Mazury
10.08.2015
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 10.12.2015
41. Ankieta - Możliwość zmiany czasu dostępności strefy TSA06 w zakresie dolnych wysokości.
31.07.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
42. Projekt wprowadzenia CTR/TMA dla lotniska Szymany.
15.07.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
43. Projekt reorganizacji sieci tras MRT
11.10.2015 Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
44. Projekt zmiany granic MATZ Łask
14.08.2015 Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
45. Projekt zmiany zapisów w AIP Polska dotyczący planowania trasy lotu.
14.01.2015
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
46. Projekt reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB.
19.12.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
47. Projekt zmiany granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn.
19.12.2014
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
48. Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych prowadzonych z lotnisk EPCD oraz EPKZ.
19.12.2014
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
49. Projekt utworzenia CTR i TMA Radom.
09.06.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
50. Projekt zmiany granic TMA Poznań South.
16.06.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 13.11.2014
51. Projekt zmiany granic CTR/TMA Łódź.
17.12.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 05.02.2015
52. Projekt zmiany granic pionowych TRA 61.
20.10.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
53. Projekt zmiany granic TRA 64.
20.10.2013
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: termin przesunięty na IV kw. 2015
54. Projekt zmiany granic MATZ Powidz.
10.10.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
55. Projekt zmiany granic GDAŃSK/LECH WAŁĘSA CTR.
08.07.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
56. Projekt zmiany klasy przestrzeni z "C" na "D" w CTR Bydgoszcz, Łódź i Szczecin.
16.08.2013
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
57. Określenie standardów dotyczących publikowania informacji lotniczych o pokazach pirotechnicznych, wypuszczeniach lampionów oraz balonów w FIR Warszawa.
28.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 24.06.2013
58. Projekt zmiany granic CTR/ATZ Warszawa/Modlin oraz wprowadzenia dodatkowego segmentu TMA Warszawa.
13.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 31.05.2013