Logo PAŻP
Konsultacje społeczne
A A A      
 
Kontakt    

O
Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Konsultacje zmian


Proces formalnych konsultacji społecznych

Po opracowaniu wstępnego projektu zmian PAŻP przeprowadza konsultacje społeczne w zakresie planowanych do wdrożenia zmian według następującej procedury:

  1. W niniejszej zakładce PAŻP zamieszcza informację na temat proponowanego projektu, zawierającą: opis zmiany wraz z uzasadnieniem oraz zobrazowaniem graficznym, planowany termin wdrożenia zmiany;
  2. użytkownicy przestrzeni powietrznej mają 30 dni na zapoznanie się z przedmiotowym projektem zmian oraz na przesłanie do PAŻP komentarzy/uwag w zakresie planowanego do wdrożenia projektu. Każdej propozycji zmian przypisany będzie okres przeznaczony na konsultacje społeczne. W przypadku znaczących propozycji zmian PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu;
  3. w celu przesłania uwag należy wypełnić przypisany dla każdego projektu "Formularz konsultacyjny proponowanych zmian" a następnie przesłać go na adres asm1@pansa.pl lub na nr faksu +48-22-574-5729;
  4. po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadza analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. Po zakończeniu prac nad projektem PAŻP publikuje na stronie podsumowanie konsultacji, zawierające:
    • przesłane przez użytkowników uwagi do projektu wraz z komentarzami PAŻP ustosunkowującymi się do otrzymanych zgłoszeń, w tym z informacją, czy wnioskowana zmiana/uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji projektu;
    • pakiet informacji zawierający ostateczny projekt zmian wraz zplanowanym terminem implementacji.


Lista projektów do konsultacji

Projekty trwające
Nr Propozycja zmian Termin konsultacji Formularz konsultacyjny Planowany termin
1. Projekt wprowadzenia strefy TRA160 w rejonie Gorzowa Wlkp.
13.05.2018
lato 2018

Projekty zakończone
Nr Propozycja zmian Termin konsultacji Wyniki konsultacji Ostateczny projekt zmian
1. Projekt wprowadzenia strefy TRA321 w rejonie Dęblina
18.04.2018 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 19.07.2018
2. Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów oraz zmiany w trasach i punktach VFR
17.01.2018 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
3. Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW (Zmiana MATZ na MCTR/MTMA)
17.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
4. Projekt wprowadzenia stałej strefy TRA na potrzeby lotów BVLOS w rejonie Okuniewa k. Warszawy
26.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
5. Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155
3.12.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
6. Projekt wprowadzenia strefy TRA na potrzeby realizacji szkoleń lotniczych w Nowym Mieście nad Pilicą
17.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
7. Zmiana granic poziomych ATZ EPPT oraz TRA 33
20.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
8. Modyfikacja granic poziomych CTR EPKK
19.11.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
9. Reorganizacja strefy TSA 02
14.12.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
10. Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR: EPGD, EPKK, EPKT, EPPO, EPRZ, EPWR, EPSC
3.12.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
11. Wprowadzenie/modyfikacja struktur przestrzeni powietrznej w okolicach lotnisk EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR i lądowiska Bezmiechowa dla zabezpieczenia lotów falowych
26.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
12. Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW
19.11.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
13. Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu TMA Poznań North A, ATZ EPPK, TSA 08
19.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
14. Podwyższenie ATZ EPRA do 5500ft AMSL
19.11.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
15. Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)
31.10.2017 Konsultacje zakończone Nie wpłynęła żadna opinia Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
16. Projekt wprowadzenia stref obowiązkowej łącznoœci wokół lotnisk EPBY / EPLB / EPLL / EPSC / EPZG / EPSY
5.10.2017 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 04.01.2018
17. Projekt wprowadzenia trasy MRT dla lotniska Łęczyca (EPLY)
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
18. Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych (TRA) na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
19. Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin
06.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
20. Projekt modyfikacji granic TMA EPRZ
12.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
21. Wprowadzenie strefy tymczasowo wydzielonej w okolicach Białej Podlaskiej, Dęblina, Lublina, Siedlec dla zabezpieczenia lotów wojskowych na wysokim pułapie lotu
04.12.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2017
22. Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Lublin
25.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
23. Projekt zmian strefy TRA 03 na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych
25.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
24. Projekt modyfikacji granic poziomych CTR EPKK i CTR EPKT
20.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
25. Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Stalowej Woli
17.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
26. Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Olsztyn - Mazury
15.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
27. Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Zielonej Góry
14.11.2016 Konsultacje zakończone Projekt anulowany Projekt anulowany
28. Projekt wprowadzenia strefy TRA dla Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
29. Projekt zmiany granic pionowych strefy TRA 63
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
30. Projekt zmiany granic poziomych stref TRA 100 - TRA 130
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
31. Projekt wprowadzenia strefy TRA 151 dedykowanej lotom RPA wykonywanym poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)
14.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
32. Projekt zmiany granic poziomych stref ATZ EPKE oraz TRA62
7.11.2016 Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
33. Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie TMA Poznań.
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Termin zmieniony - IV kw. 2016.
34. Projekt zmiany granic ATZ Olsztyn/Dajtki oraz TRA 13.
01.07.2015
Konsultacje zakończone
projekt zawieszony.
35. Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE).
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
36. Projekt korekty granic istniejących ATZ, wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW.
07.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
37. Projekt wprowadzenia stref TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w przestrzeni niekontrolowanej - SG
07.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
38. Projekt zmiany granic CTR i TMA Łódź
16.11.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
39. Projekt wprowadzenia stref TRA dedykowanych lotom RPA BVLOS
16.11.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
40. Projekt zmiany granic ATZ EPSY lotniska Olsztyn - Mazury
10.08.2015
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 10.12.2015
41. Ankieta - Możliwość zmiany czasu dostępności strefy TSA06 w zakresie dolnych wysokości.
31.07.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
42. Projekt wprowadzenia CTR/TMA dla lotniska Szymany.
15.07.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
43. Projekt reorganizacji sieci tras MRT
11.10.2015 Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
44. Projekt zmiany granic MATZ Łask
14.08.2015 Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
45. Projekt zmiany zapisów w AIP Polska dotyczący planowania trasy lotu.
14.01.2015
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
46. Projekt reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB.
19.12.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
47. Projekt zmiany granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn.
19.12.2014
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
48. Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych prowadzonych z lotnisk EPCD oraz EPKZ.
19.12.2014
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
49. Projekt utworzenia CTR i TMA Radom.
09.06.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
50. Projekt zmiany granic TMA Poznań South.
16.06.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 13.11.2014
51. Projekt zmiany granic CTR/TMA Łódź.
17.12.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 05.02.2015
52. Projekt zmiany granic pionowych TRA 61.
20.10.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
53. Projekt zmiany granic TRA 64.
20.10.2013
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: termin przesunięty na IV kw. 2015
54. Projekt zmiany granic MATZ Powidz.
10.10.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
55. Projekt zmiany granic GDAŃSK/LECH WAŁĘSA CTR.
08.07.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
56. Projekt zmiany klasy przestrzeni z "C" na "D" w CTR Bydgoszcz, Łódź i Szczecin.
16.08.2013
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
57. Określenie standardów dotyczących publikowania informacji lotniczych o pokazach pirotechnicznych, wypuszczeniach lampionów oraz balonów w FIR Warszawa.
28.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 24.06.2013
58. Projekt zmiany granic CTR/ATZ Warszawa/Modlin oraz wprowadzenia dodatkowego segmentu TMA Warszawa.
13.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 31.05.2013