Logo PAŻP
Konsultacje społeczne
A A A      
 

Logo CEF
O
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

Konsultacje zmian


Proces formalnych konsultacji społecznych

Po opracowaniu wstępnego projektu zmian PAŻP przeprowadza konsultacje społeczne w zakresie planowanych do wdrożenia zmian według następującej procedury:

  1. W niniejszej zakładce PAŻP zamieszcza informację na temat proponowanego projektu, zawierającą: opis zmiany wraz z uzasadnieniem oraz zobrazowaniem graficznym, planowany termin wdrożenia zmiany;
  2. użytkownicy przestrzeni powietrznej mają 30 dni na zapoznanie się z przedmiotowym projektem zmian oraz na przesłanie do PAŻP komentarzy/uwag w zakresie planowanego do wdrożenia projektu. Każdej propozycji zmian przypisany będzie okres przeznaczony na konsultacje społeczne. W przypadku znaczących propozycji zmian PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu;
  3. w celu przesłania uwag należy wypełnić przypisany dla każdego projektu "Formularz konsultacyjny proponowanych zmian" a następnie przesłać go na adres konsultacje@pansa.pl lub na nr faksu +48-22-574-5729;
  4. po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadza analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. Po zakończeniu prac nad projektem PAŻP publikuje na stronie podsumowanie konsultacji, zawierające:
    • przesłane przez użytkowników uwagi do projektu wraz z komentarzami PAŻP ustosunkowującymi się do otrzymanych zgłoszeń, w tym z informacją, czy wnioskowana zmiana/uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji projektu;
    • pakiet informacji zawierający ostateczny projekt zmian wraz zplanowanym terminem implementacji.


Lista projektów do konsultacji

Projekty trwające
Nr Propozycja zmian Termin konsultacji Formularz konsultacyjny Planowany termin
1. Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie TMA Poznań.
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Termin zmieniony - IV kw. 2016.
2. Projekt zmiany granic ATZ Olsztyn/Dajtki oraz TRA 13.
01.07.2015
Konsultacje zakończone
projekt zawieszony.

Projekty zakończone
Nr Propozycja zmian Termin konsultacji Wyniki konsultacji Ostateczny projekt zmian
1. Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE).
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
2. Projekt korekty granic istniejących ATZ, wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW.
07.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
3. Projekt wprowadzenia stref TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w przestrzeni niekontrolowanej - SG
07.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
4. Projekt zmiany granic CTR i TMA Łódź
16.11.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
5. Projekt wprowadzenia stref TRA dedykowanych lotom RPA BVLOS
16.11.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
6. Projekt zmiany granic ATZ EPSY lotniska Olsztyn - Mazury
10.08.2015
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 10.12.2015
7. Ankieta - Możliwość zmiany czasu dostępności strefy TSA06 w zakresie dolnych wysokości.
31.07.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
8. Projekt wprowadzenia CTR/TMA dla lotniska Szymany.
15.07.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
9. Projekt reorganizacji sieci tras MRT
11.10.2015 Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
10. Projekt zmiany granic MATZ Łask
14.08.2015 Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
11. Projekt zmiany zapisów w AIP Polska dotyczący planowania trasy lotu.
14.01.2015
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
12. Projekt reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB.
19.12.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
13. Projekt zmiany granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn.
19.12.2014
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
14. Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych prowadzonych z lotnisk EPCD oraz EPKZ.
19.12.2014
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
15. Projekt utworzenia CTR i TMA Radom.
09.06.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
16. Projekt zmiany granic TMA Poznań South.
16.06.2014
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 13.11.2014
17. Projekt zmiany granic CTR/TMA Łódź.
17.12.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 05.02.2015
18. Projekt zmiany granic pionowych TRA 61.
20.10.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
19. Projekt zmiany granic TRA 64.
20.10.2013
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: termin przesunięty na IV kw. 2015
20. Projekt zmiany granic MATZ Powidz.
10.10.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
21. Projekt zmiany granic GDAŃSK/LECH WAŁĘSA CTR.
08.07.2013
Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
22. Projekt zmiany klasy przestrzeni z "C" na "D" w CTR Bydgoszcz, Łódź i Szczecin.
16.08.2013
Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
23. Określenie standardów dotyczących publikowania informacji lotniczych o pokazach pirotechnicznych, wypuszczeniach lampionów oraz balonów w FIR Warszawa.
28.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 24.06.2013
24. Projekt zmiany granic CTR/ATZ Warszawa/Modlin oraz wprowadzenia dodatkowego segmentu TMA Warszawa.
13.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 31.05.2013