Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Linki, odsyłacze do podstawowych dokumentów

  • Wytyczne Europejskiego Biura ICAO w sprawie wdrażania podejść RNP APCH W grudniu 2012 roku Europejskie Biura ICAO sformułowało EUR DOC 025 - czyli wytyczne w zakresie wdrażania podejść RNP APCH. Zgodnie z tym dokumentem wdrażanie podejść GNSS może następować na lotniskach wyposażonych w drogę instrumentalną z wyraźnym wskazaniem wartości wysokości decyzyjnej 300 stóp jako wartości granicznej, powyżej której droga może mieć charakter drogi nieprecyzyjnej i precyzyjnej dla wartości poniżej 300 stóp.