PAŻP
 
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

   lloyd_logo

Najnowsze Informacje


2015.03.04, 10:00

Wzmocnienie kadry kontrolerskiej
zdj

O ponad 170 osób, wybranych i wyszkolonych według nowych zasad, zostanie wzmocniona do 2019 roku kadra kontrolerów ruchu lotniczego. Dobiega końca pierwszy nabór w 2015 roku dla kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego ogłoszony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej według nowych zasad

więcej >>

2015.03.04, 09:50

Współpraca w FAB-ie Bałtyckim
zdj

Polska i Litwa realizują projekty związane z ujednoliceniem i harmonizacją systemu kierowania ruchem lotniczym (ATM) i wdrożeniem Free Route Airspace. Działania te restrukturyzują przestrzeń powietrzną obejmującą Baltic FAB, co doprowadzi do uporządkowania kierunków przepływu ruchu lotniczego, uwolnienia dodatkowej pojemności przestrzeni powietrznej oraz zwiększenia efektywności pracy służb żeglugi. Dodatkowym elementem tych aktywności jest przygotowanie listy zadań w ramach projektu SESAR 2020, realizacją których zainteresowana jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Oro Navigacija. Kwestie te były omawiane w trakcie ostatniego posiedzenia Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (FAB Bałtycki), które odbyło się w Wilnie w dniach 23-24 lutego br.

więcej >>

2015.03.02, 08:14

Statystyki ruchu lotniczego w Polsce w 2014 roku
zdj

Całkowita liczba operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej w 2014 r. wyniosła 736 446. W porównaniu do roku 2013 stanowi to wzrost o 7,7 %.

Liczba operacji lotniczych tranzytowych wyniosła 403 772, co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi wzrost o 1,3 %. W kategorii doloty/odloty wykonanych zostało 242 953 operacji lotniczych, tj. o 3,3 % więcej niż w roku 2013.
Operacje lotnicze typu tranzyt stanowiły 54,8 % wszystkich operacji zarejestrowanych w 2014 r., przyloty/odloty - 33 %, natomiast operacje krajowe – 12,2 %.
Według prognozy Statfor z września 2014 r. wzrost ruchu lotniczego dla FIR Warszawa w 2015 r. wyniesie 4,9 % w  wariancie bazowym.

więcej >>

2015.02.11, 13:52

Zmiana na stanowisku Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
zdj

Na wniosek minister infrastruktury i rozwoju, Marii Wasiak premier Ewa Kopacz powierzyła 11 lutego 2015 roku pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pani Magdalenie Jaworskiej, dotychczasowej wiceprezes PAŻP.

Magdalena Jaworska zastąpiła na tym stanowisku Pana Krzysztofa Kapisa, odwołanego przez premier Ewę Kopacz z funkcji prezesa PAŻP w dniu 10 lutego 2015, na wniosek minister Marii Wasiak.

więcej >>