Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.04.18, 08:09

„Reforma regulacyjna lotnisk lokalnych szansą dla regionów” - informacja oraz pliki prezentacji PAŻP i materiałów uzupełniających - 18 kwietnia 2012 r.

zdj

Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP, przedstawił prezentację pt. „Implementacja procedur podejścia z wykorzystaniem GNSS na małych lotniskach”. Z ramienia PAŻP zaprezentowano także temat „Przygotowanie, przekazanie i publikacja w AIP informacji AIS dot. małych lotnisk oraz wymogi dot. operatów przeszkód niezbędnych dla prawidłowych publikacji AIS/AIM oraz opracowania procedur podejścia”.

Pan Andrzej Król zaprezentował temat „Przygotowanie, przekazanie i publikacja w AIP informacji AIS dot. małych lotnisk oraz wymogi dot. operatów przeszkód niezbędnych dla prawidłowych publikacji AIS/AIM oraz opracowania procedur podejścia”.

Pan Krzysztof Banaszek przedstawił prezentację pt. „Implementacja procedur podejścia z wykorzystaniem GNSS na małych lotniskach”.

W trakcie dyskusji poruszono zagadnienie trwających w Komisji Europejskiej prac nad zasadami finansowania lotnisk ze środków UE. Informacje na temat procesu konsultacji dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/
a prezentację ze spotkania w dniu 12.04.2012 r.: http://www.eesc.europa.eu

Ponadto wskazano, że proces rozbudowy małych lotnisk realizowany jest równolegle do trwającej dyskusji na temat strategii dla lotnictwa i aktualizacji PRSLiLUN. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie PRTL: http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly oraz w informacji PAŻP z tego spotkania: Trzecie spotkanie z cyklu Aviation Breakfast
i głosem w dyskusji Krzysztofa Banaszka, nad głównym tematem trzeciego spotkania Aviation Breakfast: „Czy potrzebna jest Strategia Rozwoju Polskiego Systemu Transportu Lotniczego?”

Dodatkowe informacje znaleźć można też na stronach Aeroklubu Polskiego: http://www.aeroklubpolski.pl/aktualnosci/

Agenda konferencji

Zdjęcia z konferencji w Katowicach:

Aula

na zdjęciu: Marszałek Województwa Śląskiego

Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek przedstawia prezentację
powrót