Logo PAŻP
Strategic Planning Unit ASM
A A A      
 
Polska wersja Contact Us    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

Formularze:


Nr Nazwa dokumentu Pliki
1. Zgłoszenie przeprowadzenia lotów bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS o masie nie większej niż 25kg, wykonywanych w przestrzeni CTR
2. Zgłoszenie przeprowadzenia pokazów z użyciem ogni sztucznych w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej
3. Zgłoszenie przeprowadzenia emisji wiązki lasera lub światła z reflektorów (szperaczy) w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej
4. Zgłoszenie przeprowadzenia pokazów z użyciem balonów w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej
5. Zgłoszenie przeprowadzenia pokazów z użyciem balonów z diodami LED/lampionów w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej
6. Wzór wypełnionego wniosku
7. Formularz zgłoszenia rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby ćwiczeń, zawodów, pokazów oraz innych przedsięwzięć lotniczych w tym lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza VLOS
8. Formularz Zgłoszenia wypuszczenia balonu stratosferycznego/sondowanie atmosfery w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznejW celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.
Tel.: (+ 48 22) 574-57-21
Tel.: (+ 48 22) 574-57-23
Tel.: (+ 48 22) 574-57-24

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych
Tel.: (+ 48 22) 574-57-15

Wypełnione formularze powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 na minimum:
- formularz nr 1: 3 dni robocze,
- formularze nr 2-5: 14 dni roboczych,
- formularz nr 7: 90 dni roboczych w przypadku konieczności publikacji suplementu; 10 dni roboczych w przypadku publikacji ostrzeżenia nawigacyjnego
przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
maila: asm1@pansa.pl,
poczty na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego ASM1
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa