Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Polska wersja Contact Us    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF


Ośrodek Planowania Strategicznego

Uzyskaj informacje na temat:

Wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i modelami latającymi (RPA)
zasady wykonywania lotów / mapy / formularze zgłoszeniowe

Wypuszczania balonów wypełnionych helem
zasady zgłaszania / formularze zgłoszeniowe

Pokazów z użyciem światła (w tym: lasery, sztuczne ognie)
zasady zgłaszania / mapy / formularze zgłoszeniowe

Rezerwacji przestrzeni, wypuszczania balonów wolnych (sondowanie atmosfery)
zasady zgłaszania / formularze zgłoszeniowe

Prac lotniczych
prace agrolotnicze / loty fotogrametryczne / loty obserwacyjne i patrolowe / reklama lotnicza