Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

PJ.08

Rozwój i walidacja prototypu systemu CAT2.0 jako narzędzia DAC (Dynamic Airspace Configuration) w ramach Solution PJ.08-01 - Management of Dynamic Airspace configurations

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Projekt jest projektem badawczo-rozwojowym realizowanym w ramach SESAR 2020 Solution PJ.08-01 “Management of Dynamic Airspace Configurations”.
Istotą projektu jest:

 • sprawdzenie możliwości rozwoju prototypu systemu CAT2.0 (Common Airspace Tools) zgodnie z założeniami procesu DAC (Dynamic Airspace Configuration),
 • zbadanie możliwości stworzenia narzędzia wspierającego proces DAC w przyszłych systemach ASM/ATFCM/ATC [dynamiczne zarządzanie sektorami ACC w oparciu o aktywne strefy nowego typu, tzw. Dynamic Mobile Areas (DMA)],
 • współudział w opracowaniu koncepcji DAC.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

 • zbadanie możliwości rozwoju systemu CAT2.0 jako lokalnego narzędzia ASM (Local ASM Tool) wspierającego proces DAC.

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

 • zapewnienie PAŻP lokalnego narzędzia zarządzania przestrzenią powietrzną zgodnego z wytycznymi dla systemów realizujących proces DAC,
 • rozwój Agencji w domenie R&D, możliwość rozwoju usług consultingowych, poprawa wizerunku Agencji jako instytucji promującej innowacyjne rozwiązania w obszarze ANS,
 • w przypadku industrializacji rozwiązania, możliwość (co najmniej) współuczestniczenia PAŻP w fazie wdrożeniowej rozwiązania (we współpracy z partnerem przemysłowym).Studium możliwości zastosowania danych Meteo w ramach funkcjonalności DAC (koncepcja "Moving Hazards Zones") w ramach Solution PJ.08-02 - Dynamic Airspace Configuration supporting moving areas

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Projekt jest przedsięwzięciem badawczo-rozwojowym realizowanym w ramach SESAR 2020 Solution PJ.08-02 „Dynamic Airspace Configuration supporting Moving Areas”.
Istotą projektu jest opracowanie analizy zastosowania danych Meteo w ramach funkcjonalności DAC celem sformułowania koncepcji „Moving Hazards Zones”.
Rolą PAŻP jest koordynacja działań w ramach projektu PJ.08-02 SESAR2020 oraz zapewnienie ekspertyzy w zakresie ATM.
Inicjatorem koncepcji i głównym wykonawcą działań jest partner PAŻP w Programie SESAR 2020 – ICM UW.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

 • Wstępne zbadanie możliwości zastosowania danych Meteo w ramach funkcjonalności DAC celem sformułowania koncepcji „Moving Hazards Zones”, we współpracy z partnerami biorącymi udział w projekcie PJ.08-02 SESAR2020 (prowadzone równolegle do  walidacji poprawności definicji procesu DAC prowadzonej w projekcie PJ.08-01).

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

 • potencjalne zapewnienie PAŻP prototypu narzędzia/oprogramowania zdefiniowanego w trakcie prac Wave 2 Programu SESAR2020 przedstawiającego graficzną prezentację zjawisk pogodowych, mającego na celu wsparcie procesu DAC na poziomie NM i/lub procesu ATFCM.
 • rozwój Agencji w domenie R&D, możliwość rozwoju usług consultingowych, poprawa wizerunku Agencji jako instytucji promującej innowacyjne rozwiązania w obszarze ANS,
 • w przypadku industrializacji rozwiązania, możliwość współuczestniczenia PAŻP w fazie wdrożeniowej rozwiązania (we współpracy z partnerem przemysłowym).