Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

PJ.18

Katalog danych AIM oraz MET na potrzeby doskonalenia predykcji trajektorii w ramach Solution PJ.18-04 - Management and sharing of data used in trajectory (AIM, METEO)

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Projekt realizowany w ramach SESAR 2020 Solution PJ.18-04 “Management and sharing of data used in trajectory (AIM, METEO)”.
Istotą projektu jest utworzenie katalogu danych AIM i MET oraz późniejsze zarządzanie przepływem danych i ich spójnością pomiędzy wybranymi projektami Programu SESAR2020 pod kątem zapewnienia zgodności z Availability Notes * wytworzonymi w ramach Projektu PJ.18-04.
Projekt realizowany wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)  Uniwersytetu Warszawskiego, partnerem PAŻP w Programie SESAR 2020, którego zadaniem jest zapewnienie wsparcia technicznego oraz eksperckiego w dziedzinie danych MET.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

  1. Usprawnienie zarządzania informacjami AIM i MET wykorzystywanymi zarówno w fazie planowania jak i wykonywania operacji lotniczych w zakresie ujętym w wybranych projektach wykonywanych w ramach Programu SESAR2020,
  2. Usprawnienie przepływu ruchu lotniczego poprzez dokładniejsze wyznaczanie trajektorii, jak również dzięki rozwiązaniom poprawiającym jakość informacji pogodowych w obrębach lotnisk w zakresie ujętym w wybranych projektach wykonywanych w ramach Programu SESAR2020.

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

  1. Możliwość uzyskania praw współwłasności do produktów projektu i wykorzystania wyników projektu w rozwoju własnych koncepcji techniczno-operacyjnych,
  2. W przypadku industrializacji rozwiązania możliwość (co najmniej) współuczestnictwa PAŻP w fazie wdrożeniowej rozwiązania (we współpracy z partnerem przemysłowym),
  3. Rozwój Agencji w domenie R&D, możliwość rozwoju usług consultingowych, poprawa wizerunku Agencji jako instytucji promującej innowacyjne rozwiązania w obszarze ANS.

* Availability Notes w projektach Programu SESAR zawierają główne wnioski związane z weryfikacją i integracją prototypów systemowych na poziomie V2, V3 lub Platformy Demonstracyjnej. Składają się z wewnętrznych dla poszczególnych projektów - Planu oraz Raportu Weryfikacji, jak również Planu oraz Raportu Integracji. (Introduction to the SESAR 2020 Programme Execution, Edycja 01.00.01, Październik 2015 r.)