Informacje z CUPT


W dniu 13 lutego 2013 r. weszły w życie Zalecenia nr 18/2013 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (tj. Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów Programu Infrastuktura i Środowisko. Celem wydanych Zaleceń  jest przedstawienie systemu wykrywania oszustw na szkodę interesów finansowych UE, który oprócz istniejących instrumentów prawnych, zawiera dodatkowe wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za środki europejskie, a także beneficjentów funduszy UE odnośnie działań w zakresie zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustwa.  

Zalecenia nr 18/2013 dotyczą zadań ujętych w zakresie Projektu pt. "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
http://www.pois.gov.pl/dokumenty/wzorydokumentow/strony/przeplywy_finansowe.aspx

Poniżej linki do dokumentów opracowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pt. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych, Poradnik antykorupcyjny dla urzędników oraz Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców.

http://www.antykorupcja.gov.pl/portal/ak/459/1806/Rekomendacje_postepowan_......
http://www.antykorupcja.gov.pl/portal/ak/459/1803/Poradnik_antykorupcyjny_dla_urzednikow.html http://www.antykorupcja.gov.pl/portal/ak/459/1801/Poradnik_antykorupcyjny_dla_przedsiebiorcow.html© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2014