Postęp realizacji


Radioodległościomierze
(DME)

INFORMACJE OGÓLNE

W zakres grupy zadań "radioodległościomierze" wchodzi realizacja, polegająca na zaprojektowaniu, wybudowaniu, wyposażeniu i uruchomieniu, następujących 13 (trzynastu) obiektów radionawigacyjnych: DME Olesno, DME Drezdenko, DME Trzebielino, DME Trzebnica, DME Płońsk, DME Jędrzejów, DME Karnice, DME Linin, DME Wicko, DME Czaplinek, DME Izbica, DME Kmiecin, DME Nowy Targ. Inwestycje realizowane w umowach „pod klucz”, dodatkowe umowy na przyłącza energetyczne oraz prace związane z przygotowaniem inwestycji.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1) DME Olesno
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy na wykonanie DME Trzebielino, Drezdenko, Olesno. Wykonawca: Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk. Całość przedmiotu umowy: 4.425.552,25 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-05-02.

2) DME Drezdenko
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy na wykonanie DME Trzebielino, Drezdenko, Olesno. Wykonawca: Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk. Całość przedmiotu umowy: 4.425.552,25 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do Rejestru LUN 2011-08-01.

3) DME Trzebielino
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy na wykonanie DME Trzebielino, Drezdenko, Olesno. Wykonawca: Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk. Całość przedmiotu umowy: 4.425.552,25 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do Rejestru LUN 2011-08-01.

4) DME Czaplinek
Zadanie realizowane na podstawie umowy na wykonanie DME Czaplinek, DME Izbica, DME Płońsk. Wykonawca: Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk. Całość przedmiotu umowy: 3.725.028,90 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2013-04-26.

5) DME Płońsk
Zadanie realizowane na podstawie umowy na wykonanie DME Czaplinek, DME Izbica, DME Płońsk. Wykonawca: Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk. Całość przedmiotu umowy: 3.725.028,90 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2013-12-12.

6) DME Izbica
Zadanie realizowane na podstawie umowy na budowę dla DME Izbica. Wykonawca: Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk. Całość przedmiotu umowy: 3.725.028,90 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2013-12-09.

ZADANIA REALIZOWANE

7) DME Trzebnica
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2012-05-24 na wykonanie DME Trzebnica i DME Wicko. Wykonawca: Mawilux S.A. Całość przedmiotu umowy: 2.340.000,00 PLN netto. Zakończono roboty budowlane, uzyskano przydział numeru w RLUN 2014-01-20. Przygotowanie do uruchomienia operacyjnego.

8) DME Wicko
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2012-05-24 na wykonanie DME Trzebnica i DME Wicko. Wykonawca: Mawilux S.A. Całość przedmiotu umowy: 2.340.000,00 PLN netto. Zakończono roboty budowlane. Przygotowanie do uruchomienia operacyjnego.

9) DME Linin
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-02-09 na wykonanie DME Linin. Wykonawca Mawilux S.A. Całkowita wartość umowy: 1.060.000,00 PLN netto. Trwają roboty budowlane. Przygotowanie do uruchomienia operacyjnego.

10) DME Nowy Targ
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-07-05 na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DME Nowy Targ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem, urządzeniami do eksploatacji obiektu. Wykonawca: TELBUD S.A. Całość przedmiotu umowy: 1.387.885,00 PLN netto. Trwają roboty budowlane.

11) DME Jędrzejów
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-11-19 na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DME Jędrzejów wraz z niezbędną infrastrukturą, wyposażeniem, urządzeniami do eksploatacji obiektu. Wykonawca: WASKO S.A. Całość przedmiotu umowy: 1.219.000,00 PLN netto. Trwają prace projektowe.

12) DME Karnice
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2014-01-28 na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DME Kmiecin i DME Karnice. Wykonawca: Bartus Systemy radionawigacyjne Edyta Ernest-Afrykańska. Całość przedmiotu umowy: 2.579.389,01 PLN. Trwają prace projektowe.

13) DME Kmiecin
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2014-01-28 na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DME Kmiecin i DME Karnice. Wykonawca: Bartus Systemy radionawigacyjne Edyta Ernest-Afrykańska. Całość przedmiotu umowy: 2.579.389,01 PLN netto. W tym DME Kmiecin, proporcjonalnie ze szkoleniami: 1.499.310,32 PLN netto. Trwają prace projektowe.

Radioodległościomierze kolokowane z radiolatarniami bezkierunkowymi
(DVOR/DME)

INFORMACJE OGÓLNE

W zakres grupy zadań "radioodległościomierze kolokowane z radiolatarniami bezkierunkowymi" wchodzi realizacja, polegająca na zaprojektowaniu, wybudowaniu, wyposażeniu i uruchomieniu, następujących 8 (ośmiu) inwestycji: DVOR/DME Gdańsk, DVOR/DME Kraków, DVOR/DME Zielona Góra, DVOR/DME Bydgoszcz, DVOR/DME Wrocław, DVOR/DME Katowice, DVOR/DME Łódź, DVOR/DME Czempiń, DVOR/DME Świdnik. Inwestycje realizowane w umowach „pod klucz”, dodatkowe umowy na przyłącza energetyczne oraz prace związane z przygotowaniem inwestycji.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1) DVOR/DME Gdańsk
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z 2010-08-03 (na wykonanie DVOR/DME Gdańsk. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbud S.A. Całość przedmiotu umowy: 2.891.842.20 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-04-25.

2) DVOR/DME Zielona Góra
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z 2010-02-24 na wykonanie DVOR/DME Zielona Góra. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Mawilux sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy: 3.327.696,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-05-30.

3) DVOR/DME Wrocław
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z 2010-11-17 na wykonanie DVOR/DME Modlin (nie wchodzi w zakres projektu) i DVOR/DME Wrocław. Wykonawca: Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk. Całość przedmiotu umowy: 5.705.463,73 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-05-30.

4) DVOR/DME Katowice
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z 2010-08-03 na wykonanie DVOR/DME Kraków i DVOR/DME Katowice. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbud S.A. Całość przedmiotu umowy: 6.139.206,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-04-25.

5) DVOR/DME Kraków
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2010-08-03 na wykonanie DVOR/DME Kraków i DVOR/DME Katowice. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbud S.A. Całość przedmiotu umowy: 6.139.206,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2013-03-01.

6) DVOR/DME Świdnik
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2012-02-22 na wykonanie DVOR/DME Świdnik. Wykonawca Mawilux sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy: 2.385.000,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-12-10.

7) DVOR/DME Bydgoszcz
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2012-02-03 na wykonanie DVOR/DME Bydgoszcz. Wykonawca Keymile sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy: 2.901.947,90 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2013-10-16.

ZADANIA REALIZOWANE

8) DVOR/DME Łódź
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2011-05-11 na wykonanie DVOR/DME Łódź. Wykonawca Comsa Emte sp. z o.o. i Emte Sistemas S.A.U. Całość przedmiotu umowy: 5.532.397,20 PLN netto. Prace budowlane i odbiory techniczne zakończone z wynikiem pozytywnym.

9) DVOR/DME Czempiń
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-10-16 na wykonanie DVOR/DME Czempiń. Wykonawca Wasko S.A. Całość przedmiotu umowy: 3.571.900,00 PLN netto. Kontynuowane są prace projektowe.

Systemy lądowania wg wskazań przyrządów
(ILS)

INFORMACJE OGÓLNE

W zakres grupy zadań "systemy lądowania wg wskazań przyrządów" wchodzi realizacja, polegająca na zaprojektowaniu, wybudowaniu, wyposażeniu i uruchomieniu następujących 4 (czterech) inwestycji: ILS/DME Szczecin, ILS/DME Warszawa RWY 33, ILS/DME Warszawa RWY 11, ILS/DME Katowice. Inwestycje realizowane w umowach „pod klucz”, dodatkowe umowy na prace związane z przygotowaniem inwestycji.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1) ILS/DME Katowice
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z 2008-05-30 na wykonanie ILS/DME Katowice. Wykonawca Thales ATM GmbH. Całość przedmiotu umowy: 2.400.616,40 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone.

2) ILS/DME Warszawa 11
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z 2010-12-13 (na wykonanie ILS/DME RWY 11 i ILS/DME RWY 33. Wykonawca Emte Sistemas S.A.U. Całość przedmiotu umowy: 4.755.226,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-01-12.

3) ILS/DME RWY 33
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z 2010-12-13 na wykonanie ILS/DME RWY 11 i ILS/DME RWY 33. Wykonawca Emte Sistemas S.A.U. Całość przedmiotu umowy: 4.755.226,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2013-11-08.

ZADANIA REALIZOWANE

4) ILS/DME Szczecin
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-01-02 na wykonanie ILS/DME Szczecin oraz DVOR/DME Szczecin (nie wchodzi w zakres projektu). Wykonawca Keymile sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy 5.362.503,29 PLN netto. Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane rozpoczną się po uruchomieniu operacyjnym DVOR/DME Szczecin.

Ośrodki radiokomunikacyjne
(OR)

INFORMACJE OGÓLNE

W zakres grupy zadań "ośrodki radiokomunikacyjne" wchodzi realizacja następujących 11 (jedenastu) inwestycji: OR Łódź I, OR Grajewo, OR Stare Iganie, OR Jędrzejów, OR Trzebnica, OR Szymany, OR Łódź II, OR Rzeszów, OR Poznań, OR Gdańsk, OR Warszawa, OR Kraków. Inwestycje realizowane, co do zasady, w umowach „pod klucz”, dodatkowe umowy na przyłącza energetyczne oraz prace związane z przygotowaniem inwestycji.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1) OR Łódź
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2007-12-07 na wykonanie OR Łódź I. Wykonawca: Mawilux sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy: 330.000,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone.

2) OR Grajewo
Zadanie realizowane na podstawie umowy głównej z 2010-01-06 na wykonanie OR Grajewo, OR Stare Iganie, OR Jędrzejów, OR Trzebnica. Wykonawca: Mawilux sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy 6.254.600,00 PLN netto. W tym OR Grajewo 1.754.134,52 PLN netto Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone.

3) OR Stare Iganie
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2010-01-06 na wykonanie OR Grajewo, OR Stare Iganie, OR Jędrzejów, OR Trzebnica. Wykonawca: Mawilux sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy 6.254.600,00 PLN netto. W tym OR Stare Iganie 1.478.796,66 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone.

4) OR Jędrzejów
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2010-01-06 na wykonanie OR Grajewo, OR Stare Iganie, OR Jędrzejów, OR Trzebnica. Wykonawca: Mawilux sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy 6.254.600,00 PLN netto. W tym OR Jędrzejów 1.540.179,52 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone.

5) OR Trzebnica
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2010-01-06 na wykonanie OR Grajewo, OR Stare Iganie, OR Jędrzejów, OR Trzebnica. Wykonawca: Mawilux sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy 6.254.600,00 PLN netto. W tym OR Trzebnica 1.481.489,30 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone.

6) OR Łódź II
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2011-03-17 na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawca Mawilux sp. z o.o., całość przedmiotu umowy 47.000,00 PLN netto oraz podstawie umowy z 2011-12-15 na wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie OR Łódź II, wykonawca Gastel Żurawie S.A., całość przedmiotu umowy 454.595,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone Wpis do RLUN 2013-04-18.

ZADANIA REALIZOWANE

7) OR Szymany
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2012-09-27. Wykonawca Mawilux S.A. Całkowita wartość przedmiotu umowy 1.529.000,00 PLN zł. Prowadzone są roboty budowlane.

8) OR Gdańsk
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2012-04-20 na wykonanie OR Gdańsk w lokalizacjach: OR Trzebielino (OR/Rx – odbiorczy i OR/Tx – nadawczy), OR Kokoszki (realizacja w etapie 1-ym), OR Somonino, OR Złota Karczma (realizacja w etapie 2-im). Wykonawca: Wasko S.A. Całość przedmiotu umowy 5.990.200,00 PLN netto. Zakończono roboty budowlane w Kokoszkach i Trzebielinie.

9) OR Warszawa
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-08-22 na budowę obiektów radionawigacyjnych OR Warszawa, Dawidy. Wykonawca: Mawilux S.A. Całkowita wartość przedmiotu umowy 7.300.000 PLN netto. Trwają prace projektowe.

10) OR Kraków
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-01-24 na wykonanie OR Kraków. Wykonawca: Emte Sistemas S.A.U. Całość przedmiotu umowy 1.834.857,70 PLN netto. Prowadzone są roboty budowlane.

11) OR Rzeszów
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-08-21 na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radiokomunikacyjnego OR wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, wyposażeniem, urządzeniami i akcesoriami w rejonie Portu Lotniczego Rzeszów w Jasionce. Wykonawca: Mawilux S.A. Całkowita wartość umowy: 1.840.000 PLN. Trwają prace projektowe.

12) OR Poznań
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2014-05-09 na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radiokomunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem umożliwiającym instalację, uruchomienie i eksploatację obiektu radiokomunikacyjnego w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica. Wykonawca: Wasko S.A. Całkowita wartość umowy: 2.423.000,00 PLN. Trwają prace projektowe.

Radary pierwotne oraz wtórne
(PSR/MSSR)

INFORMACJE OGÓLNE

W zakres grupy zadań "radary pierwotne oraz wtórne" wchodzi realizacja następujących 4 (czterech) inwestycji: system radiolokacyjny Kraków, system radiolokacyjny Wrocław, obiekt kolokowanych radarów PSR/MSSR Warszawa, system radiolokacyjny Poznań. Zadania realizowane w umowach na projekt i dostawę oraz odrębnej umowie na roboty budowlane.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1) System radiolokacyjny Poznań
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2010-11-15 na wykonanie dokumentacji projektowej dla ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Poznań oraz dla ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Wrocław oraz dostarczenie, montaż i uruchomienie. Wykonawca: Thales Air System S.A. Całość przedmiotu umowy 31.028.025,00 PLN netto. W tym projekt systemu radarowego Poznań 6.965.475,00 PLN netto, dostawa 11.820.200,00 PLN netto oraz na podstawie umowy z 2011-11-18 na roboty budowlane systemów radarowych w Poznaniu i Wrocławiu. Wykonawca: Witold Strzelczyk Bracia Strzelczyk. Całkowita wartość umowy 11.315.501,70 PLN netto. W tym radar Poznań 5.854.751,98 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-06-04.

2) System radiolokacyjny Wrocław
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2010-11-15 na wykonanie dokumentacji projektowej dla ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Poznań oraz dla ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Wrocław oraz dostarczenie, montaż i uruchomienie. Wykonawca: Thales Air System S.A. Całość przedmiotu umowy 31.028.025,00 PLN netto. W tym projekt systemu radarowego Wrocław 2.955.050,00 PLN netto, dostawa 11.820.200,00 PLN netto oraz na podstawie umowy PAŻP/11-430/AWRU z 2011-11-18 na roboty budowlane systemów radarowych w Poznaniu i Wrocławiu. Wykonawca: Witold Strzelczyk Bracia Strzelczyk. Całkowita wartość umowy 11.315.501,70 PLN netto. W tym radar Wrocław 5.460.749,72 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone. Wpis do RLUN 2012-06-04.

ZADANIA REALIZOWANE

3) System radiolokacyjny Kraków
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-10-03 na: wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Warszawa oraz ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Kraków, dostawę, montaż i uruchomienie wraz ze szkoleniem technicznym. Wykonawca: Intelcan Technologies Inc. Całość przedmiotu umowy 26.458.548,00 PLN netto. W tym dla Krakowa- projekt: 812.500,00 PLN, dostawa, montaż, uruchomienie: 12.285.524,00 PLN netto, nadzór autorski: 125.000,00 PLN netto. Zakończono prace projektowe.

4) Obiekt kolokowanych radarów PSR/MSSR Warszawa
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-10-03 na: wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Warszawa oraz ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Kraków, dostawę, montaż i uruchomienie wraz ze szkoleniem technicznym. Wykonawca: Intelcan Technologies Inc. Całość przedmiotu umowy 26.458.548,00 PLN netto. W tym dla Warszawy- projekt: 825.000,00 PLN, dostawa, montaż, uruchomienie: 12.285.524,00 PLN netto, nadzór autorski: 125.000,00 PLN netto. Trwają prace projektowe.

Ośrodki kontroli ruchu lotniczego
(OKRL, TWR)

INFORMACJE OGÓLNE

W zakres grupy zadań "ośrodki kontroli ruchu lotniczego" wchodzi realizacja następujących 4 (czterech) inwestycji: TWR Rzeszów, TWR Kraków, TWR Poznań, OKRL Łódź. Budowa, wyposażenie i uruchomienie wież kontroli ruchu lotniczego to kompleksowe zadanie, do realizacji którego zawieranych jest wiele umów z wykonawcami z różnych branż. Inwestycje o charakterze kubaturowym, docelowo wykorzystywane przede wszystkim przez kontrolerów ruchu lotniczego i pracowników Biura Służb Technicznych.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1) OKRL Łódź
Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo w 10 głównych umowach zawieranych w drodze przetargów zgodnie z PZP. Projekt wykonany przez Szcześniak Denier Architekci sp. z o. o. Wartość umowy 780.000 PLN netto. Roboty budowlane (pozwolenie na budowę 38/09 z 2009-04-16, 195/10 z 2010-07-16, 267/11 z 2011-09-30) wykonane przez SKANSKA S.A. Wartość umowy podstawowej 9.797.200,79 PLN netto. Nadzór inwestorski pełniony przez PM Pilarski Miśkiewicz sp. z o.o. Wartość umowy 130.000,00 PLN netto. Wyposażenie techniczno-operacyjne wieży wyłonione we wspólnym przetargu, podzielonym na części z uwagi na specjalistyczny zakres wyposażenia, wykonywane przez różne firmy: Jotron AS- system radiokomunikacyjny, wartość umowy 461.647,00 PLN netto (wpis do RLUN 2013-03-30); Global One sp. z o.o.- rozbudowa systemu komutacyjnego, wartość umowy 149.734,12 PLN netto; WASKO S.A.- sprzęt teletransmisyjny, wartość umowy 131.477,10 PLN netto, IT-COM sp. z o.o.- VCS (wpis do RLUN 2013-04-18) oraz ATIS/VOLMET, wartość umów 680.920,24 PLN netto 782.481,94 PLN netto (wpis do RLUN 2013-04-18); Radionav Z. Nowak- montaż wyposażenia techniczno-operacyjnego, wartość umowy 337.710,71 PLN netto; Arkol sp. z o.o. meble do wyposażenia wieży, wartość umowy 65.980,00 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i finansowo. Pozwolenie na użytkowanie 2012-07-09. Zawarto porozumienie z Portem Lotniczym w sprawie zasad współpracy podczas uruchomiania OKRL 2012-07-27. Uruchomienie operacyjne wieży nastąpiło 2012-11-13, jednocześnie z dokonaniem odbiorów końcowych wyposażenia techniczno-operacyjnego TWR, które nastąpiły po 3-dniowym okresie próbnym „shadow mode”; protokoły odbioru zgodnie z kontraktami podpisano 2012-11-15.

2) TWR Rzeszów
Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo. Uruchomienie nowego budynku wieży kontroli ruchu lotniczego i przeniesienie stanowisk pracy służb operacyjnych do nowego obiektu nastąpiło 2013-09-21. W okresie 2013-09-21 do 23 wieża pracowała w trybie shadow mode. Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy głównej z 2011-07-28 na budowę „pod klucz” wieży kontroli ruchu lotniczego wraz z infrastrukturą techniczno-administracyjną na terenie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Wykonawca SKANSKA S.A. Całkowita wartość umowy: 11.954.245,95 PLN netto. Umowa na budowę przyłącza elektroenergetycznego z 2011-03-15. Wykonawca PHU Elektropaks. Całość przedmiotu umowy 817.173,63 PLN netto. Nadzór inwestorski na podstawie umowy z 2011-11-23. Wykonawca Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy 80.406,00 PLN. Zawarto 5 umów na wyposażenie operacyjne, z uwagi na specjalistyczny zakres zamówienie było dzielone na części. Dostawa i instalacja konsol operacyjnych i technicznych w pomieszczeniach wieży, umowa z 2013-03-18. Wykonawca: Infover sp. z o.o. Wartość umowy: 590.130,00 PLN netto. System radiokomunikacyjny, umowa z 2013-04-18. Wykonawca: Wasko S.A. Wartość umowy: 567.518,00 PLN netto. Dostawa sprzętu teleinformatycznego, umowa z 2013-04-18. Wykonawca: Wasko S.A. Wartość umowy: 212.482,00 PLN. Dostawa sprzętu teletransmisyjnego, umowa z 2013-04-10. Wykonawca: Polixel sp. z o.o. Wartość umowy: 419.044,00 PLN netto. Dostawa lampy sygnalizacyjnej "Light Gun", umowa z 2013-04-18. Wykonawca: Wasko S.A. Wartość umowy: 22.780,00 PLN netto. Umowa z 2013-08-16 na dostawę i montaż mebli w budynku wieży KRL. Wykonawca: Starpol Meble. Całkowita wartość umowy: 300.707,00 PLN netto.

ZADANIA REALIZOWANE

3) TWR Poznań
Odebrano projekt budowlany na podstawie umowy z 2011-06-09. Wykonawca: PROCHEM S.A. Całkowita wartość umowy: 592.000,00 PLN netto. Zrealizowano umowę PAŻP/12-159/AZRE z 2012-04-30 na budowę przyłącza elektroenergetycznego. Wykonawca Enea Operator sp. z o.o. Oddział Poznań na 83.250,00 PLN netto oraz umowę PAŻP/12-353/AZRE z 2012-05-24 o przyłączenie do sieci gazowej. Wykonawca: Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Całkowita wartość umowy 10.162,30 PLN netto. Kontynuowane są roboty budowlane.  na podstawie umowy PAŻP/13-265 z 2013-08-29 na budowę pod klucz wieży kontroli ruchu lotniczego wraz z infrastrukturą techniczno-administracyjną w PL Poznań. Wykonawca: SKANSKA S.A. Całkowita wartość umowy: 22.250.169,73 PLN netto. 2013-12-23 zawarto umowę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową wieży KRL wraz z infrastrukturą techniczno- administracyjną w PL Poznań. Wykonawca: Terra sp. z o.o. Całkowita wartość umowy:129.800,00 PLN netto.

4) TWR Kraków
Przygotowano projekt budowlany, trwają jego uzgodnienia oraz prace projektowe realizowane na podstawie umowy z 2012-01-03. Wykonawca PROCHEM S.A. Wartość umowy 588.000,00 PLN netto.

ATM Pegasus_21 wraz z systemem
energetycznym oraz klimatyzacją

INFORMACJE OGÓLNE

W zakres grupy zadań "ATM Pegasus_21 wraz z systemem energetycznym oraz klimatyzacją" wchodzi realizacja następujących 3 (trzech) inwestycji: system ATM Pegasus_21, energetyka Pegasus, klimatyzacja CZRL.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1) Energetyka Pegasus
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2008-09-29 na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca Energonet s.c. Całkowita wartość umowy 140.000,00 PLN netto oraz na podstawie umowy PAŻP/09-614/AUP z 2009-09-29 na roboty budowlane. Wykonawca Siltec sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy 5.170.258,42 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone, odebrane 2010-01-21.

2) Klimatyzacja CZRL
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z 2008-09-16 na modernizację systemu klimatyzacji wraz ze zwiększeniem wydajności układu nawilżania i budową rezerwowych układów chłodniczych oraz wykonanie automatyki z monitoringiem w istniejącym BMS. Wykonawca PPU KaPeMa. Całość przedmiotu umowy 2.777.189,18 PLN netto. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone, odebrane 2009-03-26.

ZADANIA REALIZOWANE

3) System Pegasus 21
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2008-09-16. Wykonawca Indra Sistemas S.A. Całkowita wartość umowy 25.333.308,95 EUR. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym dla rejonu Informacji Powietrznej Warszawa – system Pegasus_21. Realizacja umowy w etapach 1: Katowice, 2: Gdańsk, 3: Warszawa. Zrealizowano Etap 1, Etap 2, w zakresie Etapu 3, część Warszawa-A. System Pegasus_21 został wpisany do RLUN. 2013-11-22 ULC wydał decyzję zatwierdzającą wprowadzenie w życie zmiany w systemie funkcjonalnym ATM, polegającej na włączeniu systemu zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21 do pracy operacyjnej. 2013-11-26 o godzinie 01.00 czasu lokalnego rozpoczęto pracę operacyjną na systemie Pegasus_21 i od tego czasu pracuje on jako centralny system zarządzania ruchem lotniczym w FIR Warszawa.

Systemy komunikacji głosowej - Warszawa, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Gdańsk Instalacja/sprzęt
(VCS)

INFORMACJE OGÓLNE

W zakres grupy zadań „systemy komunikacji głosowej” wchodzi realizacja następujących 3 (trzech) inwestycji: modyfikacja i rozbudowa systemów VCS (Poznań, Wrocław, Rzeszów), system VCS Warszawa, system VCS OKRL Gdańsk wymiana.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1) System VCS Warszawa
Zadanie zrealizowane dla Etapu A-Warszawa, sprawność operacyjna osiągnięta 2011-02-28, sprawność operacyjna całego systemu będzie osiągnięta w związku z wdrożeniem zadania System PEGASUS_21, z którym ww. zadanie jest powiązane.

2) Modyfikacja i rozbudowa systemów VCS (Poznań, Wrocław, Rzeszów)
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-12-17 na sprzedaż i dostarczenie czterech zintegrowanych systemów komunikacyjnych VCS przeznaczonych do komunikacji głosowej ziemia-ziemia-powietrze wraz z systemem zarządzania i monitoringu oraz części zapasowych i szkoleniami w miejscach instalacji: Poznań, Wrocław, Rzeszów, Gdańsk. Wykonawca: Frequentis AG. Całość przedmiotu umowy: 5.445.002.92 PLN netto. W tym dla Poznania, Wrocławia, Rzeszowa: 3.887.760,50 PLN netto. Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo.

3) VCS OKRL Gdańsk wymiana
Zadanie realizowane na podstawie umowy z 2013-12-17 na sprzedaż i dostarczenie czterech zintegrowanych systemów komunikacyjnych VCS przeznaczonych do komunikacji głosowej ziemia-ziemia-powietrze wraz z systemem zarządzania i monitoringu oraz części zapasowych i szkoleniami w miejscach instalacji: Poznań, Wrocław, Rzeszów, Gdańsk. Wykonawca: Frequentis AG. Całość przedmiotu umowy: 5.445.002.92 PLN netto. W tym dla Gdańska: 1.557.242,42 PLN netto. Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo.

PRANET (instalacja/sprzęt)

ZADANIA ZREALIZOWANE

Zadanie zrealizowane rzeczowo i rozliczone na podstawie umowy z 2008-02-20. Wykonawca Comsoft GmbH. Całkowita wartość umowy 4.739.517,00 EUR. Przedmiotem umowy było wykonanie przez wykonawcę Systemu Konwersji i Dystrybucji Danych Radarowych RMCDE w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu.

Systemy nadawczo-odbiorcze 28 zestawów VHF/UHF (instalacja/sprzęt)

ZADANIA ZREALIZOWANE

Zadanie zrealizowane rzeczowo i rozliczone na podstawie umowy z 2008-10-06. Wykonawca Park Air Systems Ltd. Całość przedmiotu umowy 620.443,37 EUR. Przedmiotem umowy była sprzedaż urządzeń, tj. 28 zestawów nadawczo-odbiorczych dla dwóch miejsc przeznaczenia, tj. wież kontroli ruchu lotniczego w Warszawie i Katowicach w tym ich dostawa, szkolenia, testy odbioru fabrycznego, odbiór końcowy 2008-12-17.

System rejestracji danych ATC (instalacja/sprzęt)

ZADANIA ZREALIZOWANE

Zadanie realizowane rzeczowo i rozliczone na podstawie umowy z 2012-09-27. Wykonawca konsorcjum firm Siemens Enterprise Communications sp. z o.o. i Spółka Inżynierów SIM sp. z o.o. Całość przedmiotu umowy 2.029.996,44 PLN netto. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja sytemu rejestracji korespondencji lotniczej do ośrodków regionalnych oraz siedziby PAŻP w: Wrocławiu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu oraz siedzibie PAŻP w Warszawie. Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo.

System monitorujący pracę urządzeń radarowych (instalacja/sprzęt)

ZADANIE ZREALIZOWANE

Zadanie zrealizowane rzeczowo i rozliczone na podstawie umowy z 2008-12-22. Wykonawca Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbud S.A. Całość przedmiotu umowy 2.466.560,00 PLN netto. Przedmiotem umowy była sprzedaż, dostarczenie, przeprowadzenie szkolenia, instalację i uruchomienie Systemu monitorowania pracy urządzeń CNS. System wdrożony, zadanie rozliczone.

ATIS-VOLMET (instalacja/sprzęt)

ZADANIA ZREALIZOWANE

Zadanie zrealizowane rzeczowo i rozliczone na podstawie umowy z 2010-04-27. Wykonawca Frequentis AG. Całość przedmiotu umowy 1.673.473,00 EUR netto. Przedmiotem umowy było wdrożenie systemu 1: ATIS w lokalizacjach Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Szczecin oraz systemu 2: ATIS/VOLMET w lokalizacji: Warszawa. System wdrożony.

System AFTN-AMHS (instalacja/sprzęt)

ZADANIA ZREALIZOWANE

Pojedyncze zadanie zrealizowane rzeczowo i rozliczone na podstawie umowy z 2010-03-01. Wykonawca Comsoft GmbH. Całość przedmiotu umowy 918.930,00 EUR. Przedmiotem umowy jest węzeł teletransmisyjny ECG European Communication Gateway. System wdrożony.

System AIRCON (instalacja/sprzęt)

ZADANIA ZREALIZOWANE

Zadanie zrealizowane rzeczowo i rozliczone na podstawie umowy z 2011-04-06. Wykonawca Indra Sistemas S.A. Całość przedmiotu umowy 400.000,00 EUR. Przedmiotem umowy była sprzedaż przez wykonawcę zamawiającemu dwóch w pełni wyposażonych konsol oraz stanowiska technicznego do systemu AIRCON 2000 oraz dodatkowych części zapasowych, udzielenie licencji, dostarczenie systemu do Poznania, instalacja, konfiguracja, uruchomienie systemu. System wdrożony, sprawność operacyjna osiągnięta 2011-07-22. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone.

System PANDORA (instalacja/sprzęt)

ZADANIA ZREALIZOWANE

Zadanie zrealizowane rzeczowo i rozliczone na podstawie 3 umów: umowy z 2011-11-17, wykonawca Zeto-Rzeszów sp. z o.o., całość przedmiotu umowy 117.700,00 PLN netto na dostawę 100 sztuk przemysłowo-kompaktowych jednostek centralnych- modułów klienckich, umowy z 2011-11-17, wykonawca Semicon sp. z o.o., całość przedmiotu umowy 186.600,00 PLN netto na dostawę 100 sztuk monitorów dotykowych oraz umowy z 2011-11-17, wykonawca System Data sp. z o.o., całość przedmiotu umowy 27.614,00 PLN netto na dostawę 2 serwerów. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i rozliczone.

Rozbudowa sieci teletransmisyjnej (instalacja/sprzęt)

ZADANIA REALIZOWANE

Zadanie realizowane: rzeczowo i rozliczone na podstawie umowy z 2012-06-01. Wykonawca WASKO S.A. Całość przedmiotu umowy 2.430.894,31 PLN netto. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez wykonawcę zamawiającemu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną i uruchomienie ich w 10 stanowiskach operatorskich w lokalizacjach (ośrodkach terenowych i siedzibie PAŻP) w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy. Zrealizowany Etap I dla lokalizacji Warszawa, Szczecin, Gdańsk - protokół odbioru z 2012-02-13. Sprzęt i oprogramowanie zostało zainstalowane, skonfigurowane z siecią łączności PAŻP i uruchomione. Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo.

          Plany dotyczące całego projektu

ZADANIE ZREALIZOWANE

1) Studium wykonalności
Zrealizowane na podstawie umowy z 2010-04-09. Wykonawca Ernst & Young. Całość przedmiotu umowy 947.770,00 PLN netto. Zadanie zrealizowane rzeczowo.
2) Przeliczanie modelu finansowo-ekonomicznego w części finansowej przez firmę Ernst & Young. Zrealizowane na podstawie umowy z 2013-05-22. Zakończono realizację rzeczową i finansową.

Działania informacyjno-promocyjne

ZADANIE REALIZOWANE

2012-12-07, w dniu podpisania Umowy POIS.06.03.00-00-009/11-00 przygotowana została informacja prasowa oraz została uruchomiona strona internetowa projektu http://www.pansa.pl/poiis. Wizualizacja stosowana na bieżąco w dokumentacji dotyczącej projektu oraz środków trwałych współfinansowanych ze środków UE. W przygotowaniu umowy dzierżawy pod tablice informacyjne i pamiątkowe na terenie regionalnych portów lotniczych, gdzie powstają inwestycje PAŻP w ramach projektu. Departament Kontroli CUPT przeprowadził kontrolę działań informacyjno-promocyjnych na miejscu w PAŻP. Zgodnie z informacją pokontrolną z marca 2013, nie stwierdzono nieprawidłowości zgodnie z rozp. Rady (WE) 1083/2006.© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2014