Zakres przedmiotowy Projektu


Zakres inwestycji wchodzących w skład projektu został przeanalizowany przez EUROCONTROL. „Zespół Projektowy (powołany przez EUROCONTROL) dokonał przeglądu inwestycji, w przypadku których PAŻP planuje, iż zostaną one dofinansowane ze środków Funduszu Spójności oraz uznał, iż są to odpowiednie inwestycje, zgodne z celami Single European Sky („SES”) oraz Planem implementacji SES dla Polski”.


 • sieć radioodległościomierzy oraz radioodległościomierzy połączonych z radiolatarniami ogólnokątowymi zapewniające samolotom na określenie ich pozycji oraz Hiperboliczne pokrycie radiolo-kacyjne WAM GDA
 • nowe systemy lądowania według wskazań przyrządów zlokalizowane na czterech  lotniskach;
 • nowe ośrodki kontroli ruchu lotniczego kierujące ruchem samolotów oraz pojazdów naziemnych na wybranych lotniskach oraz 2 wieże mobilne ;
 • ośrodki radiokomunikacji zapewniające utrzymanie kontaktu między samolotami a kontrolą naziemną;
 • infrastruktura dozorowania (radary podstawowe i wtórne) obejmująca sieć urządzeń dostarczających informacji o statku powietrznym (ich lokalizacji, prędkości, numerze identyfikacyjnym itp.) wraz z siecią przesyłu danych pomiędzy radarami (PRANET) oraz system monitorowania informujący o awariach radarów wchodzących w skład sieci;
 • system zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS_21 (Polish Enhanced Generation ATC System for Unified Solutions of 21st Century) wraz z klimatyzacją zamontowaną w centrum kontroli ruchu lotniczego, system zasilania dla PEGASUS_21;
 • system zarządzania ruchem w Poznaniu (AIRCON), który docelowo będzie zintegrowany z systemem PEGASUS_21;
 • system AFTN-AMHS będący systemem kompatybilnym z PEGASUS_21 służącym do przesyłania wiadomości pomiędzy statkiem powietrznym a centrum kontroli ruchu lotniczego;
 • systemy komunikacji głosowej pozwalające kontrolerom na prowadzenie rozmów z załogami samolotów (systemy VCS);
 • system ATIS/VOLMET zapewniający obsługę informacji dla statków powietrznych lądujących, startujących i w przelotach trasowych;
 • system Pandora będący komputerowym systemem gromadzenia, agregacji, bezpiecznego, zwielokrotnionego i rozproszonego przechowywania, aktualizacji, dystrybucji oraz prezentacji danych operacyjnych wspomagających pracę służb ruchu lotniczego;
 • rozbudowa sieci transmisyjnej obejmująca wymienione część urządzeń sieci cyfrowej PAŻP (multipleksery), pozwalająca na wykorzystanie technologii M-PLS;
 • system rejestracji danych ATC.
 • Samolot pomiarowy wykorzystywany do kalibracji takich urzadzeń jak radioodległościomierze, radary ,systemy lądowania według wskazań przyrządów  itd.

 

Lista inwestycji realizowanych w ramach Projektu wraz z ich lokalizacją.

Typ zadania inwestycyjnego

Lokalizacja

Modernizacja TWR (OKRL) Poznań, Łódź , Rzeszów, Kraków 
System PEGASUS_21 oraz system zasilania (w tym system gromadzenia danych ATC, AFTN AMHS) system Pandora oraz system monitoringu i synchronizacja czasu CNS Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa,
PSR/Mode SSSR Warszawa, Poznań,  Kraków ,Wrocław
Systemy komunikacji głosowej Poznań, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Gdańsk
Ośrodki radiokomunikacyjne Gdańsk , Grajewo, Jędrzejów, Łódź I, Łódź II, Poznań, Rzeszów, Stare Iganie, Szymany, Trzebnica, Warszawa, Kraków, Drezdenko, Włocławek, Legnica
Instalacje DME Czaplinek, Drezdenko, Izbica, Jędrzejów, Karnice, Kmiecin, Linin, Nowy Targ, Oleśno, (Tarnów), Płońsk, Trzebielino, Trzebnica, Wicko
Instalacje ILS DME Szczecin, Warszawa (dwa na RWY 33 i 11), Katowice, Wrocław
Instalacje DVOR/DME Czempiń, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Świdnik, Bydgoszcz, Wrocław, Zielona Góra,
PRANET  2 Wiele lokalizacji w Polsce
31 systemów nadawczo odbiorczych Wiele lokalizacji w Polsce
System ATIS/VOLMET Wiele lokalizacji w Polsce
Sieć teletransmisyjna Wiele lokalizacji w Polsce
Klimatyzacja dla CZRL Warszawa
Samolot pomiarowy Warszawa
Dwie mobilne wieże kontroli ruchu lotniczego Warszawa
Model Zarządzania Usługami  Informatycznymi - ITIL Warszawa
Hiperboliczne pokrycie radiolokacyjne WAM GDA Gdańsk
System zobrazowania sygnałów radarowych-ACC i APP Poznań
Modernizacja systemów BMS Katowice
Przyrządy do pomiarów radiokomunikacyjnych i elektronarzędzia Wiele lokalizacji w Polsce
Modernizacja centrali - ADAMS Warszawa
Odbiorniki GNSS wraz z oprogramowaniem do analizy SIS GNSS Warszawa© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2014