Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – Partnerem Ogólnopolskim 16-tych Dni Kariery

Dni Kariery – odbywające się wiosną w największych polskich ośrodkach akademickich są właściwą promocją PAŻP jako pracodawcy. Dotychczas stoiska z ofertą pracy w PAŻP, oblegane były na Dniach Kariery w Poznaniu (10 marca), Toruniu (11 marca) i Gdańsku. (12 marca). Z ofertą PAŻP, będzie się można jeszcze zapoznać: – 17 marca 2009 r. we Wrocławiu, […]