Testowa wersja aplikacji aim.pansa.pl

Obecnie w serwisie http://www.aim.pansa.pl dostępne są: – Zobrazowanie graficzne ograniczeń w przestrzeni FIR Warszawa (na podstawie AUP i NOTAM). Aplikacja typu ONLINE! – Możliwość złożenia planu lotu zarówno z formatki jak i za pomocą mapy zobrazowującej ograniczenia przestrzeni do jednego z Biur Odpraw Załóg. Aplikacja typu ONLINE! – Dostęp do wysłanych oraz odebranych planów lotu […]