Polska trasowa opłata nawigacyjna jedną z najtańszych w Europie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, kalkulując swoje opłaty nawigacyjne, zrównuje cenę swoich usług – kosztom ich wytworzenia. Sposób kalkulacji tych opłat regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie opłat nawigacyjnych, oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr…

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast