CANSO wobec zarzutów IATA dotyczących wysokości opłat nawigacyjnych

CANSO zaznacza, że zarządzający nawigacją powietrzną ustalają opłaty w imieniu rządów i wiele państwowych kosztów jest w nich zawartych np. składka członkowska dla Eurocontrol oraz opłata na rzecz ULC. Europejscy dostawcy usług powietrznych, w przypadku Polski jest to PAŻP, są organizacjami „non profit”. Oznacza to tyle, że ich działalność nie może generować zysków, ale jednocześnie […]