Listopadowe statystyki CANSO

Spośród 41 ANSPs, które udostępniły dane o wielkości ruchu lotniczego w listopadzie 2009 r., blisko połowa uzyskała lepsze wyniki w porównaniu do analogicznego miesiąca 2008 roku. Trzeba jednak zauważyć, iż jest to statystyczny efekt niskiej bazy 2008 roku. Zmiany względem kryzysowego listopada 2008 roku nie świadczą jeszcze o wyjściu ze spadkowej tendencji ruchu lotniczego. Warto […]