Styczniowe dane statystyczne CANSO

Styczniowe dane mogą być postrzegane, jako pozytywne dla dostawców usług nawigacji lotniczej, jednak wielu spośród nich w dalszym ciągu obsługuje mniejszą niż rok temu liczbę operacji lotniczych: ISAVIA (Islandia –19,95%), IIA (Irlandia – 10,05%), NATS (Wielka Brytania -9,12%). W tym gronie jest również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. PAŻP obsłużyła w styczniu tego roku ruch mniejszy […]