Bieżąca sytuacja w polskiej przestrzeni powietrznej – 21.04.2010 (od godz. 12.00 UTC)

Zgodnie z ustaleniami EUROCONTROL, potwierdzonymi przez Ministrów Transportu krajów europejskich w czasie telekonferencji w dniu 19.04.2010 o godz. 15.00 oraz w wyniku prac ULC, PAŻP i LOT, rozszerzono obszar w którym możliwe są loty samolotów komunikacyjnych nad terytorium polski. Przestrzeń powyżej FL 200 (6100 m) dostępna jest dla ruchu lotniczego podobnie, jak to miało miejsce […]

Bieżąca sytuacja w polskiej przestrzeni powietrznej – 21.04.2010 (od godz. 5.00 UTC)

Przestrzeń powyżej FL 200 (6100 m) dostępna jest dla ruchu lotniczego podobnie jak to miało miejsce przez większość czasu w ciągu ostatnich kilku dni. W pozostałych obszarach polskiej przestrzeni powietrznej – poniżej pułapu FL200, czyli do wysokości 6100 metrów operacje lotnicze odbywają się na zasadach wynikających z przepisów ICAO dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) […]