Polska przestrzeń powietrzna wolna od pyłu wulkanicznego

W Polsce stosowane są przez ostatnie dni rozwiązania przyjęte na poziomie KE i EUROCONTROL w dniu 19.04.2010. Nad Polską nie występuje na razie strefa „no-fly zone”. Aktualne informacje meteorologiczne na temat zasięgu pyłu uzyskać można pod adresem: http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2010/volcano/ashconcentration/