Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa oraz Mazury Airshow 2010

Jednocześnie entuzjaści pokazów lotniczych i wszyscy odwiedzający Mazury będą mogli podziwiać kunszt wielu znakomitych akrobatów, a także niezwykłe maszyny podczas trwającego w dniach 7-8 sierpnia 2010 r. Mazury AirShow 2010. Impreza odbędzie się w Giżycku, nad jeziorem Niegocin, w nietypowej scenerii lotniczo-wodniackiej, jedynej tego typu w Europie. Patronat Honorowy nad Zlotem i Mazury AirShow objął […]

Wspólny Program w zakresie współpracy PAŻP i Oro Navigacija w zakresie Inicjatywy Baltic FAB podpisany

Program powołuje wspólny Komitet Sterujący dla obu ANSPs oraz wspólnego Kierownika Programu, Pana Jerzego T. Lisowskiego, pełniącego także funkcję Baltic FAB Focal Point. Program podkreśla również konieczność koordynacji działań, w tym prac ekspertów tematycznych, podczas realizacji Studium Wykonalności. Wdrożenie Programu ma na celu możliwie jak najlepsze przygotowanie obu ANSPs do spełnienia wymogów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni […]

Polsko-Litewski Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)

Podpisany dokument tworzy podstawy instytucjonalne dla kontynuowania przez ministerstwa właściwe ds. transportu i wszystkie zaangażowane strony działań, które prowadzone są od kilku lat na szczeblu operacyjnym, z intencją terminowej i efektywnej realizacji celów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Podczas rozmów strony podkreśliły konieczność tworzenia bardziej efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkowników przestrzeni powietrznej systemu zarządzania ruchem […]

Spotkania inicjujące Projekt: „Studium Wykonalności dla utworzenia Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)”

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskich Sił Powietrznych podkreślili znaczenie tego Projektu dla procesu ustanawiania Baltic FAB. Analogiczne spotkanie inicjujące odbyło się w siedzibie ON, 30 lipca 2010 r. w Wilnie. Koordynatorem Studium Wykonalności jest Pani Karolina Wójcik, Kierownik Działu Planowania i Analiz Strategicznych w PAŻP (k.wojcik@pansa.pl). Łączna kontrolowana przestrzeń […]