Wrocławska nieruchomość lotniskowa przekazana PAŻP

Wrocławska nieruchomość jest jedną z przewidzianych do przekazania PAŻP na podstawie zapisów ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, oraz klasyfikacji zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystywane […]

Dzierżawa gruntów pod budowę nowej poznańskiej wieży kontroli ruchu lotniczego

Zgodnie z zapisami umowy, PAŻP wydzierżawi od zarządcy poznańskiego portu nieruchomość o powierzchni 7681 m2, zlokalizowaną w północnej części lotniska. Do końca 2014 roku powstanie tam obiekt PAŻP zwieńczony wieżą kontroli ruchu lotniczego. Obecna wieża kontroli ruchu lotniczego zlokalizowana jest w sąsiedztwie terminala General Aviation (małego lotnictwa), natomiast ośrodek z infrastrukturą techniczno-administracyjną znajduje się w […]