OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYBÓR OPERATORA STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ W SIEDZIBIE POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Usługa zbiorowego żywienia powinna polegać na serwowaniu posiłków gorących i zimnych, przekąsek, wyrobów garmażeryjnych i cukierniczych, lodów, kanapek, gorących i zimnych napojów oraz innych towarów konsumpcyjnych w oparciu o surowce, półprodukty i produkty spożywcze i żywnościowe dostarczane w tym celu przez Operatora, zapewnienie personelu i technologii odpowiednich do takich celów, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w […]