WKRÓTCE W KRAKÓW AIRPORT BęDZIE MOŻNA LĄDOWAć W TRUDNIEJSZYCH WARUNKACH POGODOWYCH

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła właśnie, że działający w krakowskim porcie system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności ILS (Instrument Landing System) spełnia wymogi II kategorii. Zarząd Kraków Airport zlecił wcześniej PAŻP sprawdzenie przydatności wysyłanego przez ILS sygnału w przestrzeni pod kątem wspomnianej kategorii II. Obloty i pomiary wykonane przez samolot laboratorium Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej […]