W Rzeszowie powstanie nowa wieża kontroli lotów

– Wieża, Tower, TWR to mózg, z którego płyną polecenia, organizujące prace wszystkich służb lotniskowych i załóg samolotów – powiedział Krzysztof Banaszek, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. – Wieża kontroli ruchu lotniczego to również architektoniczna dominanta, symbol, który będą państwo widzieć na ekranach telewizorów, gdy media będą donosić o dynamicznym rozwoju Jasionki, podkarpackiego lotniska. Tak […]

Zespół Lokalizacji Zagrożeń

Zespół ten został powołany przez Prezesa ULC Zarządzeniem Nr 29 z dnia 25 listopada 2008 r. Zgodnie z przepisem art. 135c ust. 1 ustawy Prawo lotnicze system ten umożliwia zgłaszanie, zbieranie i analizowanie informacji o zaobserwowanych w lotnictwie cywilnym nieprawidłowościach, które nie wymagają zgłoszenia obowiązkowego, ale które zgłaszający odczuwa jako bieżące lub potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa […]