Czwarta rocznica powstania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Agencja została powołana na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829). Zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej. PAŻP w liczbach: • Codziennie na polskim niebie obsługiwanych jest średnio od 1200 do 2100 lotów kontrolowanych. […]