Krok w kierunku Lotniska Lublin

– D-VOR czyli dopplerowska radiolatarnia umożliwi bezpieczne nawigowanie w tej części kraju oraz wspierał będzie lądowania na lubelskim lotnisku – powiedział Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP. – Mam nadzieję, że dzięki konsekwentnym, stopniowym działaniom, lubelskie lotnisko będzie się rozwijać dynamicznie uzasadniając nakłady poczynione przez PAŻP – dodał Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP. Należy dodać, że w Dęblińskiej […]