Propozycja stawek opłat nawigacyjnych na rok 2012

W przedstawionych analizach zawartych w komunikacie opublikowanym w dniu 21.04.2011 PAŻP podkreśla, że wyniki osiągane w obszarze poprawy efektywności operacyjnej wskazują na wzrost ceny usług trasowych jedynie o 3,5 EURO (do 43 EURO) przy jednoczesnym spełnieniu celów UE odnośnie radykalnego obniżenia opóźnień w lotach nad Polską. Cena tych usług pozostanie nadal jedną z najniższych w […]