Czwarte posiedzenie Komitetu Strategicznego Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

W posiedzeniu Komitetu stroną polską kierował Sekretarz Stanu Tadeusz Jarmuziewicz (Wiceprzewodniczący Komitetu). W jej skład wchodzili Dyrektor Departamentu Lotnictwa MI, Przedstawiciel Departamentu Lotnictwa MI, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej ULC, a także przedstawiciel Ambasady RP na Litwie. Stronie litewskiej przewodniczył Wiceminister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Rimvydas […]

Warsztaty z SESAR Joint Undertaking

Prowadzone były przez Dyrektora Wykonawczego SESAR Joint Undertaking, Patricka Ky oraz Dyrektora Departamentu Lotnictwa MI, Krzysztofa Kapisa. Podczas warsztatów przedstawiono założenia i aktualny stan prac nad realizacją SESAR, plany na przyszłość odnoszące się do wdrażania technologicznego komponentu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Ponadto przedstawiono zakres udziału podmiotów polskich w realizacji programu oraz możliwości włączenia się polskich […]