Krajowy Plan Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014

Prace nad dokumentem trwały od listopada 2010 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w tej sprawie a zakończyły się konsultacjami w połowie maja 2011. W pracach tych uczestniczyły następujące instytucje i podmioty: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Dowództwo Sił Powietrznych, przedstawiciele przedsiębiorstwa Państwowego „Porty […]