I Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”

Członkami Komitetu honorowego konferencji byli między innymi Pan Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Prezes PAŻP Pan Krzysztof Banaszek. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel. Podczas konferencji zaprezentowane zostały osiągnięcia i plany badań w zakresie: • Oceny stanu bezpieczeństwa […]