Dyskusja o kosztach osłony meteorologicznej lotnictwa

Koszty osłony METEO, podobnie jak koszty PAŻP oraz ULC a także EUROCONTROL, wchodzą w skład bazy kosztowej, która następnie jest odnoszona do wielkości ruchu lotniczego (liczby operacji) i w efekcie daje stawkę opłat za nawigację terminalową (TNC) oraz stawkę opłat za nawigację trasową (ER). Proces konsultacji jest udokumentowany i połączony z umieszczanymi przez ULC, Komisję […]

Dyskusja o kosztach osłony meteorologicznej lotnictwa

Również debata o Krajowym Plan Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014 wykazała, że rosnące koszty osłony meteorologicznej stanowią coraz znaczniejszy procent ogółu kosztów żeglugi powietrznej. Tabela – obliczanie stawki jednostkowej terminalowej opłaty nawigacyjnej PAŻP odpowiada za największy składnik kosztów żeglugi powietrznej, ale nie jedyny. Komponent kosztów PAŻP w kalkulacji opłat nawigacyjnych będzie w kolejnych latach […]