Liczba obsłużonych operacji, ruch GA oraz możliwości operacyjne lotnisk regionalnych w pierwszych jedenastu miesiącach 2011 roku

Zależnie od pory roku, codziennie na polskim niebie obsługiwanych jest od 1300 do 2100 lotów kontrolowanych. Z polskich lotniskach korzysta codziennie od 300 do 600 samolotów. Wliczając operacje GA (głównie wielokrotne podejścia), PAŻP obsłużyła w czasie 48 tygodni roku 2011 rekordową liczbę 650 707 operacji. Szczegółowe dane znajdą Państwo w załączonym materiale. W całym roku […]