Umowa PAŻP z Głównym Geodetą Kraju – krok na drodze udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w żegludze powietrznej.

Dane o stanie sygnału GPS będą gromadzone i utrzymywane przez cztery tygodnie. Umową obowiązywać będzie przez rok i przewiduje, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie: – prowadzić rejestrację danych z satelitów GPS; – przechowywać na serwerach systemu ASG-EUPOS zarejestrowane dane przez okres przynajmniej czterech tygodni od dnia ich zarejestrowania; – udostępniać zarejestrowane dane na […]