Nowy p.o. prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Z dniem 17 lutego 2012 r. Premier powierzył Panu Tomaszowi Kądziołce, dotychczasowemu Wiceprezesowi ULC, pełnienie obowiązków Prezesa ULC, do czasu powołania nowego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Źródło: http://www.transport.gov.pl/

Strajk na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie nad Menem EDDF ma znikomy wpływ na sytuację w polskiej przestrzeni powietrznej i na polskich lotniskach.

Wczoraj tylko przez pierwszą godzinę protestu odwołano 150 lotów z i do Frankfurtu, w tym 100 lotów niemieckich linii Lufthansa. Z Frankfurtem utrzymuje rozkładowe połączenia lotnicze dwóch przewoźników. PLL LOT wczoraj dolegliwości strajku skutecznie ograniczyły. Mieliśmy do czynienia jedynie z opóźnieniami rejsów z Warszawy (LO 379), Krakowa (LO397), Gdańska (LO355) oraz Wrocławia (LO365) do Frankfurtu […]

Lotnisko 2012

W trakcie konferencji pierwszą prezentację przedstawił Krzysztof Banaszek – prezes PAŻP. Wystąpienia uczestników konferencji „LOTNISKO 2012” zostały zgrupowane w trzech blokach tematycznych: – nowoczesne technologie i trendy w zarządzaniu kontrolą ruchu lotniczego w Europie – nowe zagrożenia terrorystyczne dla ruchu lotniczego i jego rozwoju w Europie oraz zaawansowane technologicznie środki przeciwdziałania zagrożeniom – rozbudowa i […]