Umowa pomiędzy PAŻP i firmą INDRA Sistemas S.A. regulująca zasady udziału PAŻP w projektach SESAR.

Program SESAR jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania, jakie związane są z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM. Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi […]

Umowa pomiędzy PAŻP i firmą INDRA Sistemas S.A. regulująca zasady udziału PAŻP w projektach SESAR.

Program SESAR jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania, jakie związane są z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM. Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi […]

Umowa pomiędzy PAŻP i firmą INDRA Sistemas S.A. regulująca zasady udziału PAŻP w projektach SESAR.

Program SESAR jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania, jakie związane są z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM. Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi […]

Umowa pomiędzy PAŻP i firmą INDRA Sistemas S.A. regulująca zasady udziału PAŻP w projektach SESAR.

Program SESAR jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania, jakie związane są z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM. Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi […]