Kondycja polskiego lotnictwa ogólnego w 2011 roku

Pierwsze miesiące roku zwykle obfitują w próby podsumowania minionego okresu. PAŻP przedstawia statystyki dotyczące liczby obsłużonych operacji, których bezpieczne i efektywne wykonywania jest możliwe dzięki pracy różnych służb agencji. Podobne materiały przedstawiają porty lotnicze a także eksperci publikujący swoje analizy w prasie lotniczej i mediach elektronicznych. Chciałbym się odnieść do jednej z tego typu analiza […]