„Reforma regulacyjna lotnisk lokalnych szansą dla regionów” – informacja oraz pliki prezentacji PAŻP i materiałów uzupełniających – 18 kwietnia 2012 r.

Pan Andrzej Król zaprezentował temat „Przygotowanie, przekazanie i publikacja w AIP informacji AIS dot. małych lotnisk oraz wymogi dot. operatów przeszkód niezbędnych dla prawidłowych publikacji AIS/AIM oraz opracowania procedur podejścia”. Pan Krzysztof Banaszek przedstawił prezentację pt. „Implementacja procedur podejścia z wykorzystaniem GNSS na małych lotniskach”. W trakcie dyskusji poruszono zagadnienie trwających w Komisji Europejskiej prac […]