Network Operations Report kwiecień 2012: Spadek ruchu lotniczego o 2,6 procent

Średnie opóźnienie przypadające na lot wzrosło o 10,5% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Stało się tak m.in. z powodu kilku akcji protestacyjnych oraz ćwiczeń wojskowych.. Najbardziej uciążliwa, jeśli chodzi o liczbę odwołanych lotów i opóźnień była francuska akcja protestacyjna. W konsekwencji powyższego miesięczny wskaźnik średniego opóźnienia wzrosł z 0,3 min / na lot […]