Seminarium podsumowujące wyniki prac badawczych PPL – WZ UW

Podczas seminarium omówiono wybrane wyniki prac badawczych projektu CARS WZ UW – PPL “Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce II – wybrane zagadnienia”. Zagadnienia te zostały skomentowane przez wybitnych przedstawicieli nauki a następnie były przedmiotem dyskusji. PAŻP zaprezentowała…

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast