Eurocontrol ocenia miniony sezon „Zima 2011-2012”

Grudzień wyglądał lepiej jednak był jedynie efekt statystyczny wywołany niskimi statystykami ruchu z poprzedniego grudnia 2010 roku, kiedy śnieżyce negatywnie wpłynęły na ruch lotniczy. Począwszy od stycznia 2012 roku, wielkość ruchu lotniczego utrzymuje się poniżej poziomu zeszłorocznego o około 3,5 proc. Na tym tle statystyki polskie wyglądają relatywnie dobrze. Na podkreślenie zasługuje nie tylko rosnąca […]

Wielkość ruchu lotniczego w fazie grupowej EURO 2012

Zebrane dane potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia nt. poziomu ruchu lotniczego na polskich lotniskach, tj.: • Zwiększone godzinowe przepustowości, maksymalne dopuszczalne liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), wystarczyły do obsługi ruchu związanego z meczami EURO 2012 nawet w dniach spotkań piłkarskich. Mimo dużego dobowego poziomu ruchu, w żadnym wypadku nie zanotowano przekroczenia przepustowości lotnisk w ujęciu godzinowym. […]