ACI Europe: W pierwszej połowie 2012 roku na europejskich lotniskach mamy trwały spadek dynamiki ruchu.

Całość ruchu pasażerskiego na lotniskach europejskich wzrosła w pierwszej połowie 2012 r. o 2,3 procent, w porównaniu z tym samym okresem ub. roku. Przewozy towarowe w portach europejskich w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. zmalały o 3,4 procent rok do roku. Ilość operacji lotniczych w portach europejskich zmniejszyła się o 1,6%. Olivier Jankovec, dyrektor generalny […]