BOS 2012 – XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych

W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica przedstawiciele nauki oraz Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej omawiali wyzwania stojące przed UE w zakresie zwiększenia przepustowości lotnisk oraz przestrzeni powietrznej a także optymalnego wykorzystania przestrzeni powietrznej i infrastruktury w celu jak najefektywniejszego planowania i wykonywania lotów. W czasie konferencji Prezes Krzysztof […]